Utterns
personvern-erklæring

Innledning

Uttern respekterer dine krav til personvern og vet å verdsette forbindelsen vi har med deg. Våre personvernregler er beregnet på å gi deg de nødvendige vern. Uttern er heleid av Brunswick Corporation, og reglene vi har lagt frem i denne personvernerklæringen er satt opp av Brunswick for å oppfylle bestemmelsene i de relevante europeiske direktivene.

Derfor vil du se mange referanser til vårt moderselskap i dette dokumentet. Med andre ord underbygges vår forpliktelse overfor deg av verdens største båtprodusent.

Denne personvernerklæringens rekkevidde

Konsernet Brunswick og dets amerikanske avdeling og filialer (heretter samlet kalt “Brunswick”) er i ferd med å oppnå sertifisering i henhold til det amerikanske handelsdepartementets “trygg havn”-program som er knyttet til det europeiske direktivet om datavern (se: http://www.export.gov/safeharbor).

I denne personvernerklæringen betyr ”personopplysninger” informasjon som (i) er registrert i en eller annen form, (ii) omhandler eller har tilknytning til en identifisert eller identifiserbar forbruker eller kunde og (iii) kan kobles til denne forbrukeren eller kunden. Denne personvernerklæringen skisserer våre regler og rutiner for implementering av ”trygg havn”-personvernprinsippene for personvern på og utenfor nettet.

”Trygg havn”-personvernprinsippene

Brunswicks regler for innsamling, lagring, overføring, bruk og annen behandling av persondata skal oppfylle “trygg havn”-personvernprinsippene for informasjon til forbrukerne og kundene, valg, videreformidling, tilgang, sikkerhet, dataintegritet, samt iverksettelse og tilsyn.

Informasjon til forbrukerne og kundene

Brunswick har som regel å informere forbrukerne og kundene i EØS-området om hvorfor vi samler inn og bruker persondata, hva slags tredjeparter vi meddeler informasjon til, forbrukernes og kundenes muligheter til å begrense bruk og videreformidling av deres data og hvordan de kan kontakte oss om våre rutiner for behandling av persondata.

Hensikten med innhenting og bruk av persondata

I rammen av sitt forhold til kunder og/eller forbrukere kan Brunswick samle inn visse persondata, for eksempel navn, e-postadresse, postadresse og telefonnummer. Brunswick har også som regel å unnlate å samle inn sensitive persondata, for eksempel informasjon om medisinske eller helsemessige forhold, etnisk opprinnelse, politiske meninger, religiøse eller filosofiske overbevisninger, medlemskap i fagforeninger eller annen sensitiv informasjon ifølge definisjonen i ”Trygg havn”-rammeverket.

Vi kan bruke persondata (i) til å besvare dine forespørsler; (ii) til å bedømme kvaliteten på våre produkter og tjenester; (iii) som bidrag til å forstå dine kjøpevaner og -behov; (iv) til å drøfte våre produkter og tjenester med deg; (v) til å informere deg om og la deg delta i våre tilbud, konkurranser og andre reklamekampanjer eller begivenheter; (vi) for interne administrasjons-, analyse- og compliance-formål; (vii) til å styre garantikrav fra kunder, kundeklager, teknisk støtte til forbrukerne og meldinger om produktsikkerheten; samt (viii) til å oppfylle våre lovlige forpliktelser.

Valg

Brunswick kommuniserer persondata til sine filialer og tilknyttede selskaper, samt til sine forretningspartnere for å utføre oppgaver på vegne av og i henhold til instruksjoner fra Brunswick som beskrevet i avsnittet “Videreformidling av persondata” nedenfor. Brunswick har som regel å unnlate å bruke persondata til formål som er inkompatible med de formålene dataene opprinnelig ble samlet inn for, uten å informere vedkommende personer om slik bruk og gi dem muligheten til å avslå dette. Brunswick har som regel å gi forbrukerne og kundene i EØS-området muligheten til å avslå at deres persondata deles med andre tredjeparter. Vennligst ta kontakt med oss hvis du ønsker å avslå dette, slik det er forklart i avsnittet ”Hvordan kontakte oss” i denne personvernerklæringen.

I tillegg kan vi meddele persondata (i) hvis dette kreves av oss i en rettslig eller juridisk forbindelse, (ii) til offentlige myndigheter og andre representanter for Staten basert på en tvingende statlig forespørsel eller for et kommende krav i henhold til gjeldende lov, eller (iii) når vi tror at meddelelse av slike data er nødvendig eller egnet for å forhindre fysisk skade eller finansielt tap eller i sammenheng med etterforskning av mistenkt eller bevist ulovlig aktivitet.

Videreformidling av persondata

Vi kan dele persondata med serviceleverandører vi har valgt ut for at de skal utføre tjenester på våre vegne. Vi er i ferd med å implementere ”Trygg havn”-krav overfor våre tjenesteleverandører når det gjelder å dele persondata.

Tilgang til persondata

Brunswick gir forbrukere og kunder i EØS-området rimelig tilgang til persondataene som firmaet lagrer om dem. Vi gir også rimelig mulighet til å korrigere, rette eller slette disse dataene hvis de er feilaktige. Vi kan begrense eller nekte adgang til persondata hvis dette er urimelig vanskelig eller dyrt ut fra omstendighetene, eller slik det ellers er fastslått i ”Trygg havn”-prinsippene. For å oppnå tilgang til persondataene kan du kontakte Brunswick per e-post, telefon eller skriftlig, som angitt i avsnittet ”Hvordan kontakte oss” i dette dokumentet.

Sikkerhet

Brunswick bruker og opprettholder rimelige administrative, tekniske og fysiske vern for å beskytte persondata mot tap, misbruk og uautorisert adgang, meddelelse til andre, endring og ødeleggelse.

Dataintegritet

Brunswick treffer rimelige tiltak for å sørge for at persondataene som samles inn, er relevante for de formålene de skal brukes til, og at informasjonen er pålitelig i forhold til tiltenkt bruk, samt er nøyaktig, komplett og oppdatert. Vi er avhengige av våre forbrukere og kunder når det gjelder oppdatering og korrigering av deres persondata når det enn måtte være nødvendig.

Iverksettelse og Hvordan kontakte oss

Hvis du ønsker å få tilgang til, korrigere eller fjerne dine persondata fra våre databaser for salgsdistribusjon, vennligst ta kontakt med:

Julie Defourny
Brunswick Marine in EMEA.
Parc Industriel de Petit-Rechain
B-4800 Verviers
Belgia
Telefon: +32 (0) 87 32 34 11
E-post: julie.defourny@brunswick.com

Hvis du har generelle spørsmål eller spesielle forhold du vil drøfte angående våre personvernregler innen EØS eller våre rutiner angående persondata, vennligst ta kontakt

  • per e-post privacy@brunswick.com,
  • ved å ringe oss på +1 847 735 4318, eller
  • ved å skrive til oss med følgende adresse: Brunswick Corporation, Attn: Privacy Office, 1 North Field Court, Lake Forest, IL 60045 USA.

Hvordan kan vi hjelpe deg

Ta kontakt