Personvernpolitikk 
for Brunswick

Personvernpolitikk for Brunswick

Gjelder fra: 1. januar 2020

Når du gir informasjonen din til Brunswick, arbeider vi hardt for å beskytte dem. Denne personvernpolitikken er ment å hjelpe deg med å forstå hvilke opplysninger vi innhenter, hvorfor vi innhenter dem og hvordan du kan oppdatere, styre og/eller be om at vi sletter opplysningene dine. Les denne personvernpolitikken nøye. Ved å fortsette å samhandle med våre nettsteder, bekrefter du at du har lest og forstått de vilkårene som beskrives i denne personvernpolitikken.

Denne personvernpolitikken gjelder for informasjon som er innhentet av Brunswick Corporation, deres tilknyttede selskaper og datterselskaper («Brunswick», «vi» eller «oss»), offline eller online, inkludert, men ikke begrenset til, alle nettsteder og apper som legger ut en lenke til denne personvernpolitikken (samlet «nettstedene»).

Hvordan innhenter Brunswick personopplysningene mine?

Brunswick henter inn og behandler personopplysningene for legitime forretningsformål, for eksempel for å behandle garantiinformasjon, kommunisere med eksisterende kunder vedrørende produkter og tjenester, og/eller håndtere saker om produkter og tjenester. Her er noen eksempler på hvordan vi henter inn personopplysninger:

 • Søking på våre nettsider.
 • Når du kjøper et produkt eller melder deg på en adresseliste.
 • Når du registrerer produktet ditt for garanti hos en forhandler.
 • Når du sender inn et garantikrav til Brunswick eller en forhandler.
 • Når du melder inn om feil ved produkter eller tjenester og/eller fullfører kundeundersøkelser.
 • Når du oppgir kontoinformasjon eller kontaktinformasjon.
 • Deltakelse i undersøkelser eller konkurranser.
 • Når du oppgir informasjon som er nødvendig for å få tilgang til nettsteder, som f.eks. brukernavn og/eller passord.
 • Når du kontakter oss direkte.

Hva innhenter Brunswick?

Brunswick henter inn og behandler kundens personopplysninger for legitime forretningsformål. Typene personopplysninger som vi henter inn og/eller deler avhenger av hvilket produkt og/eller tjeneste du har eller benytter. Denne informasjonen kan inkludere:

 • navn og kontaktinformasjon
 • inntektsopplysninger og opplysninger om ansettelsesforhold
 • ditt siste kjøp og transaksjonshistorikk
 • identifikatorer som ditt virkelige navn, alias, postadresse, unik personlig identifikator, online-identifikator, IP-adresse, epostadresse, kontonavn, personnummer, førerkortnummer, passnummer, finanskontonummer eller andre tilsvarende identifikatorer
 • personopplysninger, så som din alder, fødselsdato, navn på barna, antall barn, alder eller kjønn på barna, telefonnummer, din kredittverdighet, formue, inntekt eller gjeld, og beskyttede klassifiseringer i henhold til californisk eller føderal lov, så som din rase eller religion
 • kommersiell informasjon, inkludert registreringer av personlig eiendom, produkter eller tjenester som er kjøpt, anskaffet eller vurdert, eller annen innkjøps- eller forbrukshistorikk eller tendenser
 • biometrisk informasjon
 • informasjon om internettaktivitet eller annen elektronisk nettverksaktivitet, inkludert, men ikke begrenset til, nettlesingshistorikk, søkehistorikk, og informasjon om din samhandling med nettsiden vår
 • presise geolokasjonsdata
 • lyd, elektronisk, visuell, eller tilsvarende informasjon
 • faglig eller ansettelsesrelatert informasjon
 • utdanningsinformasjon
 • slutninger som trekkes fra de ovennevnte kategoriene av informasjon og som gjenspeiler dine preferanser, kjennetegn, psykologiske trender, tilbøyeligheter, atferd, holdninger, intelligens, ferdigheter eller talenter.

Vi innhenter ikke personopplysninger om dine aktiviteter på nett over tid eller på tredjeparters nettsteder eller nettbaserte tjenester når du benytter våre nettsteder. Hvis det fra din nettleser oversendes et signal om å unnlate sporing, vil vi behandle det som en anmodning om avmelding fra salg av opplysningene dine i den utstrekning vi er i stand til å knytte din nettleser til andre opplysninger om deg.

Hvorfor innhenter Brunswick personopplysningene mine?

I tillegg til tilfeller hvor du har samtykket til vår bruk eller behandling av opplysningene dine, kan Brunswick bruke opplysningene dine for å:

 • Oppfylle en anmodning du har fremsatt.
 • Overholde en juridisk forpliktelse som gjelder for Brunswick etter Californias, EUs eller en medlemsstats lov, eller annen gjeldende lov.
 • Sikre at våre nettsteder fungerer ordentlig.
 • Styre daglige forretningsbehov, så som administrering og forbedring av nettsidene eller Brunswicks legitime interesser som en multinasjonal produsent av marine produkter med sikte på for eksempel å beskytte vår virksomhet og bedre forstå våre kunder.
 • Analysere nettsidenes ytelse og funksjon.
 • Forhindre svindel, håndheve nettstedenes brukervilkår, overholde alle aktuelle lover og konsernmessige rapporteringsforpliktelser, og til å håndheve Brunswicks avtaler.
 • Analysere hvordan du bruker nettstedene og utføre andre markedsundersøkelser.
 • Levere og kommunisere med deg om våre produkter og tjenester, inkludert administrering av gjeldende garantier og tilbakekallingsmeldinger.
 • Levere deg annonser basert på dine interesser.
 • Gi deg informasjon om mulige finansieringsmåter for kjøp av våre produkter, opprette internanalyser og rapporter.
  Kombinere informasjon med noen av de opplysningene vi innhenter fra eller om deg og bruke dem på den måten som beskrives ovenfor.

Vi lagrer enkelte personopplysninger for legitime forretningsformål, juridiske formål eller skatteformål. Dersom noen av disse formålene ikke gjelder lenger, vil vi destruere, avidentifisere, aggregere eller anonymisere informasjonen i henhold til våre interne retningslinjer og protokoller og i henhold til hva gjeldende lover tillater.

Hvem deler Brunswick personopplysningene mine med?

Brunswick vil ikke selge de opplysningene du gir til oss for fortjeneste, men opplysningene vil bli delt med tredjeparter. Brunswick deler personopplysningene dine internt og eksternt, blant annet med:

 • Interne avdelinger i Brunswick som har ansvar for å behandle opplysningene.
 • Forretningspartnere som er bundet av avtaler om å beskytte personopplysninger eller av tilsvarende personvernbeskyttelser, som f.eks. forhandlere og distributører.
 • Tredjepartsbehandlere som er bundet av avtaler om å beskytte personopplysninger eller av tilsvarende personvernbeskyttelser kan også få tilgang.

I tillegg vil vi kunne avsløre opplysninger om deg til tredjeparter under følgende omstendigheter:

 • dersom vi er pålagt å gjøre det iht. loven eller en juridisk prosess
 • til politimyndighetene eller andre offentlige myndigheter
 • når vi mener at slik deling er nødvendig eller passende for å hindre fysisk skade eller økonomisk tap eller i forbindelse med en etterforskning av mistenkt eller faktisk ulovlig og/eller uetisk aktivitet
 • hvis det er nødvendig for å beskytte en persons grunnleggende interesser
 • for å håndheve våre brukervilkår
 • for å beskytte vår eiendom, tjenester og juridiske rettigheter
 • for å forhindre svindel mot Brunswick, våre tilknyttede selskaper, samarbeidspartnere eller autoriserte forhandlere
 • for å støtte revisjons-, samsvars- og corporate governance-funksjoner
 • for å overholde alle aktuelle og gjeldende lover
 • i forbindelse med en konsernfusjonering, konsolidering eller omstrukturering, salg av i hovedsak alle våre aksjer og/eller aktiva, eller andre konsernendringer, inkludert, men ikke begrenset til, under en due diligence-prosess.

INFORMASJON VI INNHENTER AUTOMATISK

Vi innhenter bestemte opplysninger automatisk når du besøker nettstedene våre, for eksempel hvor mange brukere som har besøkt nettstedene våre og hvilke sider de har brukt. Når du innhenter slik informasjon, lærer vi hvordan vi best kan tilpasse nettstedene til våre besøkende. Vi innhenter slik informasjon på ulike måter, f.eks. ved hjelp av «informasjonskapsler» og «usynlige sporingsbilder». I tillegg kan vi innhente IP-adresser, som forklart under. Du finner ytterligere informasjon om vår bruk av informasjonskapsler i en et eget dokument med retningslinjer for informasjonskapsler.

Informasjonskapsler. Som beskrevet i våre separate retningslinjer for informasjonskapsler, bruker vi, i likhet med mange andre selskaper, såkalte informasjonskapsler på enkelte av nettstedene våre. Informasjonskapsler er små kodesegmenter som legges inn på enhetene dine når du besøker bestemte nettsteder. Vi bruker informasjonskapsler for å kunne vite, for eksempel, om du har besøkt nettstedet før eller om dette er første gang, og for å kunne identifisere hvilke deler av nettstedene du kan ha størst interesse av. Informasjonskapsler kan gi deg en bedre opplevelse på nett, ved å lagre innstillingene du velger når du besøker et bestemt nettsted.

De fleste nettlesere vil forklare hvordan du kan nekte å godta nye informasjonskapsler, hvordan du kan bli informert hver gang du mottar en ny informasjonskapsel, og hvordan du kan deaktivere eksisterende informasjonskapsler. Du bør imidlertid være oppmerksom på at uten informasjonskapsler vil du ikke kunne dra full nytte av alle funksjonene på nettstedene.

Usynlige sporingsbilder. Som beskrevet i vårt separate dokument med retningslinjer for informasjonskapsler, vil enkelte sider på nettstedene våre inneholde «usynlige sporingsbilder» (også kalt web beacons, pikselmerker og tomme GIF-er). Disse usynlige sporingsbildene gjør det mulig for tredjeparter å innhente informasjon som f.eks. IP-adressen til datamaskinen som lastet ned siden der sporingsbildet ligger; nettadressen til siden der sporingsbildet ligger; tidspunktet for når siden som inneholder sporingsbildet ble vist; hvilken type nettleser som ble brukt til å vise siden, og informasjon i informasjonskapsler angitt av tredjeparten.

GRENSEOVERSKRIDENDE DATAOVERFØRINGER

For å overføre data fra EØS til andre land, så som USA, opptrer vi i samsvar med rettslige rammeverk som etablerer et beskyttelsesnivå som er likeverdig med EUs lover. Når du bruker nettstedene eller gir oss personopplysninger, overfører du personopplysningene til USA. I tillegg overfører vi de personopplysningene vi innhenter på nettstedene til andre land hvor vi driver virksomhet.

 • EU-US og Swiss-US Privacy Shield Framework. Brunswick, samt deres amerikanske tilknyttede selskaper, avdelinger og datterselskaper, som angitt under, overholder EU-U.S. Privacy Shield Framework og Swiss-U.S. Privacy Shield Framework for personaldata, som fremsatt av det amerikanske Department of Commerce, med hensyn til innhenting, bruk og lagring av personopplysninger som overføres fra Den europeiske union og Sveits til USA for Brunswicks personaladministrasjon. Hvis det finnes uoverensstemmelser mellom vilkårene i denne personvernpolitikken og Privacy Shield-prinsippene, skal Privacy Shield-prinsippene gå foran. Du kan lese mer om Privacy Shield-programmet, og se sertifiseringen vår på https://www.privacyshield.gov/.

  De amerikanske Brunswick-enhetene som overholder Privacy Shield-prinsippene, inkluderer: Attwood Corporation; BBG Logistics, Inc.; Blue Water Finance, Inc.; Boston Whaler, Inc.; Brunswick Commercial & Government Products, Inc.; Brunswick Family Boat Co. Inc.; Brunswick Financial Services Corporation; Brunswick Leisure Boat Company, LLC; Brunswick Marine in EMEA, Inc.; Brunswick Marine Sales Corporation; Brunswick Product Protection Corporation; Garelick Mfg. Co.; Land 'N' Sea Distributing, Inc.; Lund Boat Company; Marine Power International Limited; Marine Power International Pty. Limited; Marine Power New Zealand Limited; Sea Ray Boats, Inc.; og Thunder Jet Boats, Inc.

  Med hensyn til personopplysninger som mottas eller overføres i samsvar med Privacy Shield er Brunswick og deres tilknyttede enheter, som angitt over, underlagt U.S. Federal Trade Commissions myndighet mht. etterforskning og håndhevelse. Under visse omstendigheter kan ansatte som har sendt personopplysninger til Brunswick i personaløyemed benytte seg av bindende voldgift dersom andre tvisteløsningsmetoder har blitt prøvd og ikke ført frem, som beskrevet i Vedlegg 1 til Privacy Shield.

  Som beskrevet i Privacy Shield-prinsippene, forblir Brunswick ansvarlig for alle dine personopplysninger under Privacy Shield og deretter overført til en tredjepart som fungerer som representant på deres vegne. Brunswick forplikter seg til å samarbeide med EUs databeskyttelsesmyndigheter (DPA-er) og sveitsiske Federal Data Protection and Information Commissioner (FDPIC) og følge rådene som gis av disse myndighetene i forbindelse med personopplysninger som overføres fra EU og Sveits i forbindelse med et ansettelsesforhold.
 • Modellkontraktsklausuler og avtaler om databehandling/beskyttelse. Der det passer har Brunswick opprettet og inngått avtaler om databehandling eller datavern med relevante parter (for eksempel leverandører vi deler personopplysninger med) for å sikre en riktig overføring av dine opplysninger. I EØS inkorporerer disse avtalene modellkontraktsklausulene, som har vært godkjent av Europakommisjonen som en adekvat beskyttelsesmåte ved overføring av data ut av EØS.

HVORDAN VI BESKYTTER OPPLYSNINGENE DINE

Vi arbeider hardt for å beskytte deg og Brunswick mot uautorisert tilgang, endring, offentliggjøring eller destruksjon av opplysninger vi har. For dette formål opprettholder vi administrative, tekniske og fysiske sikkerhetsforanstaltninger for å beskytte mot tap, misbruk og uautorisert adgang, deling, endring og destruering av informasjonen du tilveiebringer når du besøker eller bruker nettstedene.

DINE RETTIGHETER TIL OPPLYSNINGENE DINE

Hvis du er bosatt i EU, har du rett til å be om innsyn i de personopplysningene vi har innhentet om deg med hensikt å gjennomgå, endre eller be om sletting av informasjonen. Du har også rett til å be om et eksemplar av informasjonen vi har innhentet om deg. I enkelte situasjoner kan du også be om at vi begrenser eller avslutter behandlingen eller delingen av opplysningene dine.

Hvis du gjerne vil fremme en forespørsel om innsyn, gjennomgang eller korrigering av de personopplysningene vi har innhentet om deg, kan du kontakte oss på privacy@brunswick.com eller fylle ut det skjemaet du finner her.

Hvis du er bosatt i Nevada, har du rett til å be om at vi begrenser eller opphører med overføring av opplysningene dine til tredjeparter i enkelte situasjoner. Hvis du gjerne vil fremme en forespørsel om å begrense delingen av opplysningene dine, kan du kontakte oss på privacy@brunswick.com eller fylle ut det skjemaet du finner her.

For å hjelpe deg med å verne om eget personvern og sikkerhet, vil vi gjøre det som med rimelighet kan forventes for å verifisere identiteten din, før vi gir deg adgang til opplysningene dine.

Innsynsrettighetene til bosatte i California: Hvis du er bosatt i California, vil du fra og med 1. januar 2020 ha de rettighetene som beskrives nedenfor angående dine personopplysninger:

Innsyn i spesifikke opplysninger og dataoverførbarhet: Du har rett til å be om at vi avslører visse opplysninger til deg om vår innhenting og bruk av dine personopplysninger gjennom de siste 12 månedene. Så snart vi mottar og bekrefter din anmodning om personopplysninger, vil vi avsløre dem til deg, basert på din forespørsel:

 • De kategorier og spesifikke personopplysninger vi har innhentet om deg.
 • De kategorier av kilder personopplysninger vi har innhentet om deg.
 • Vårt forretningsmessige eller kommersielle formål for å innhente eller selge disse personopplysningene.
 • De kategorier av tredjeparter vi deler disse personopplysningene med.
 • Hvis vi har solgt eller offentliggjort dine personopplysninger for et forretningsmessig formål, to separate lister som identifiserer: (a) hvilke kategorier av dine personopplysninger vi har innhentet og solgt og hvilke kategorier av tredjeparter vi har solgt opplysningene til, og (b) hvilke kategorier av dine personopplysninger som ble offentliggjort for forretningsmessige formål.

Vi vil imidlertid ikke offentliggjøre noen av de følgende opplysningene som reaksjon på en innsynsforespørsel: Ditt personnummer, førerkortnummer eller andre offentlig utstedte ID-nummer, finansielle kontonummer, helsemessige eller medisinske identifikasjonsnummer, kontopassord, eller sikkerhetsspørsmål eller svar som reaksjon på en anmodning om å få vite.

Slettingsforespørsel: Du har rett til å be om at vi sletter de personopplysningene vi har innhentet fra deg og beholdt, med forbehold for visse unntak. Så snart vi har mottatt og bekreftet din forespørsel om personopplysninger og har verifisert din identitet gjennom vår to-trinns verifikasjonsprosess, vil vi slette dine personopplysninger i den utstrekning loven krever det og med mindre loven tillater eller krever at vi skal beholde dine personopplysninger.

Vi vil kunne avvise din slettingsanmodning hvis det å beholde opplysningene er nødvendig for oss eller våre tjenesteleverandører for å:

 • Fullføre den transaksjon vi innhentet personopplysningene for, levere en vare eller tjeneste du har bedt om, iverksette tiltak som med rimelighet kan forventes i sammenheng med vårt pågående forretningsforhold med deg, eller på andre måter gjennomføre vår kontrakt med deg.
 • Oppdage sikkerhetshendelser, beskytte mot ondsinnet, villedende, bedragersk eller ulovlig aktivitet, eller forfølge de som er ansvarlig for slike aktiviteter.
 • Feilsøke produkter for å identifisere og reparere feil som forringer eksisterende tilsiktet funksjonalitet.
 • Utøve ytringsfrihet, sikre andre forbrukeres rett til å utøve sin ytringsfrihet, eller utøve andre rettigheter som gis av loven.
 • Overholde Californias straffelov paragraf 1546 og flg. (Californias lov om personvern for elektronisk kommunikasjon).
 • Engasjere oss i offentlig eller fagfellevurdert vitenskapelig, historisk eller statistisk forskning i allmennhetens interesse som overholder alle andre gjeldende etiske og personvernrettede lover, når opplysningenes sletting sannsynligvis vil kunne umuliggjøre eller alvorlig svekke forskningens resultater, hvis du tidligere har gitt ditt informerte samtykke.
 • Muliggjøre utelukkende interne anvendelser som er rimelig tilpasset forbrukernes forventninger basert på ditt forhold til oss.
 • Overholde en rettslig forpliktelse.
 • Gjennomføre andre interne og lovlige anvendelser av opplysningene som er forenlige med den konteksten du oppga dem i.

Ikke selg mine personopplysninger: Vi selger ikke dine personopplysninger til tredjeparter for fortjeneste; opplysningene blir imidlertid delt slik som beskrevet i disse retningslinjene. Skulle du ønske å avmelde deg fra denne utvekslingen, eller ikke å bli kontaktet for markedsføringsformål, kan du klikke her og fylle ut en «Avmeldingsanmodning». Du kan også klikke på knappen «Ikke selg mine personopplysninger» nederst på hovedsiden på hvert nettsted, og vil dermed komme til det samme nettskjemaet.

Utøvelse av dine CCPA-rettigheter

For å utøve de CCPA-rettighetene som beskrives ovenfor, kan du sende inn en verifiserbar personopplysningsanmodning til oss enten ved å:

 • Ringe oss på 855-283-1103 eller 847-735-4002;
 • Fylle ut et anmodningsskjema på nettet ved å klikke her; eller
 • Sende os en epost til privacy@brunswick.com.

Kun du eller en person registrert hos Californias Secretary of State som du gir fullmakt til å opptre på dine vegne vil kunne sende inn en personopplysningsanmodning. Du kan også fremsette en personopplysningsanmodning på vegne av ditt mindreårige barn. Hvis en autorisert fullmektig sender inn en anmodning på dine vegne, kan vi, med mindre vedkommende fremlegger et fullmaktsdokument signert av deg, kreve at: (1) du eller den autoriserte fullmektigen fremlegger din skriftlige tillatelse til at fullmakten kan opptre på dine vegne og (2) at du verifiserer din identitet.

Du kan bare sende inn to personopplysningsanmodninger innenfor en 12-månedersperiode. Den verifiserbare personopplysningsanmodningen må:

 • Oppgi tilstrekkelig informasjon til å gjøre det mulig for oss med rimelighet å verifiserer at du er den personen vi har innhentet personopplysninger om, eller en autorisert representant; og
 • Beskrive din anmodning i tilstrekkelig detalj til at det setter oss i stand til hensiktsmessig å forstå, bedømme og reagere på den.

Hvis vi ikke kan verifisere en anmodning om å slette, vil vi i stedet behandle den aktuelle anmodningen som en anmodning om å avmelde deg fra salg av opplysningene dine.

Vi bestreber oss på å reagere på en personopplysningsanmodning innen 45 dager etter å ha mottatt den, og vi vil bekrefte mottak av anmodningen din om opplysninger eller sletting innen 10 dager etter mottak. Hvis vi trenger mer tid (opptil 90 dager), vil vi skriftlig informere deg om grunnen og den forlengede perioden. Vi vil levere vårt skriftlige svar gjennom post eller elektroniske kanaler. Hvis svaret gis elektronisk, vil vi velge et format for å gi deg personopplysningene som er i et bærbart og umiddelbart anvendelig format. Det svaret vi gir vil også forklare grunnene til at vi ikke kan overholde en anmodning, hvis aktuelt.

Vi krever ikke noe gebyr for å behandle eller svare på din personopplysningsanmodning, med mindre anmodningen er overdreven, gjentagende eller åpenbart ubegrunnet. Hvis vi avgjør at anmodningen gir grunnlag for et gebyr, vil vi gi deg beskjed om hvorfor vi har bestemt dette og gi deg et kostnadsoverslag før vi fullfører din anmodning.

Ikke-diskriminering

Med mindre loven tillater eller krever det, hvis du utøver noen av dine rettigheter i henhold til Californias sivillovbok 1798.100 og følgende, Californias lov om forbrukeres personvern (dine «CCPA-rettigheter»), vil vi ikke:

 • Nekte deg varer eller tjenester;
 • Kreve deg for ulike priser eller satser for varer eller tjenester, inkludert ved å gi rabatter eller andre fordeler, eller ilegge sanksjoner;
 • Levere deg ulike nivåer eller kvaliteter av varer eller tjenester; eller
 • Forslå at du kan få en annen pris eller sats for varer eller tjenester, eller andre nivåer eller kvaliteter av varer eller tjenester.

Hvis du imidlertid utøver en eller flere av dine CCPA-rettigheter, forbeholder vi oss retten til å kreve deg for en annen pris eller sats fra andre forbrukere, eller gi deg ulike nivåer eller kvaliteter av varer eller tjenester. På det nåværende tidspunkt tilbyr vi ikke finansielle insentiver for fortsatt innhenting, bruk, deling og/eller salg av dine personopplysninger.

LAGRING AV DINE OPPLYSNINGER

Brunswick lagrer alle personopplysninger så lenge det aktuelle forretningsforholdet varer, eller, der det er nødvendig, i samsvar med selskapets retningslinjer og planer for informasjonsadministrasjon. Når Brunswick sletter personopplysninger på grunnlag av en forespørsel, vil selskapet gjøre det som med rimelighet kan forventes for å sikre at alle tilfeller av informasjonen slettes fullt og helt.

LENKER TIL ANDRE NETTSTEDER OG SOSIALE NETTVERKSKONTOER

Våre nettsteder kan tilveiebringe lenker til andre nettsteder, for å gjøre det enklere for deg, og til informasjon. Disse nettstedene kan drives uavhengig av våre nettsteder. Nettsteder det kobles til kan ha egne personvernerklæringer eller -politikker, og vi anbefaler på det sterkeste at du leser gjennom disse, dersom du besøker nettsteder vi har lenker til. I den grad et nettsteder vi har lenker til og som du besøker ikke utgjør en del av dette nettstedet, er vi ikke ansvarlig for innholdet deri, bruk av nettstedene eller personvernpraksisen til nettstedene.

Noen av nettstedene våre lar deg logge på og tilknytte dine sosiale nettverkskonti, inkludert, men ikke begrenset til, Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube, Instagram og Pinterest, til Brunswick.

Når du bruker denne funksjonen, gir du Brunswick tillatelse til å få tilgang til alle elementer av profilinformasjonen du har gjort tilgjengelig for deling på slike sosiale nettverk, og til å bruke dem i samsvar med det sosiale nettverkets brukervilkår og denne personvernpolitikken. Sjekk personverninnstillingene i den sosiale nettverkskontoen for informasjon om hvilke data som deles med oss og andre tilkoblede applikasjoner, og for å administrere dataene som deles gjennom kontoen din, inkludert informasjon om dine aktiviteter på våre nettsteder.

Hvis du vil koble en konto på sosiale medier fra Brunswick, må du sjekke innstillingene for den sosiale mediekontoen og leverandøren.

ANNONSER FRA TREDJEPARTER

Tredjeparter, herunder annonsører, vil innhente informasjon, potensielt også personopplysninger, om dine aktiviteter over tid og på tvers av nettsteder når du bruker nettstedene. Disse tredjepartene forsyner Brunswick med datainnhenting, rapportering, annonseresponsmåling, analyseinformasjon og hjelp til å levere relevante markedsføringsmeldinger og annonser.

Tredjeparters innhenting av dine personopplysninger styres ikke av denne personvernpolitikken. Les personvernpolitikkene til disse tredjepartene for å finne ut hvordan de innhenter og bruker dine personopplysninger.

Mange tredjepartsannonsører og enkelte nettlesere og mobilenheter lar deg velge å avstå fra å motta reklame fra tredjeparter. Informasjon og ressurser for bortvelging av interessebasert reklame er tilgjengelig fra Digital Advertising Alliance, på http://www.aboutads.info/choices/. Enkelte mobilannonseselskaper og lignende enheter lar deg også velge å ikke godta sporing eller motta målrettede annonser på mobilenheten, ved å laste ned appen App Choices, på www.aboutads.info/appchoices. Merk at du ved å velge bort disse mekanismene ikke velger bort å motta annonser. Du vil fortsette å motta generiske annonser når du besøker nettstedene og andre steder på nettet.

BARNS PERSONVERN

Våre nettsteder er beregnet på et generelt publikum, og ikke rettet mot barn under 16 år. Hvis vi får faktisk informasjon om at opplysninger vi innhenter er angitt av et barn under 16, vil vi slette disse opplysningene omgående.

SLIK KONTAKTER DU OSS

Hvis du har spørsmål eller kommentarer om denne personvernpolitikken, kan du kontakte:

Brunswick Corporation
Attn: Law Department
26125 N. Riverwoods Blvd., Suite 500
Mettawa, IL 60045
Telefon: 855-283-1103 eller 847-735-4002
E-post: privacy@brunswick.com

Hvis du vil oppdatere kontaktopplysningene eller innstillingene dine, få opplysningene dine fjernet fra adresseregisteret vårt eller ikke lenger motta e-post med markedsføring som følge av informasjon innhentet via produktregistreringskort eller andre kilder, kan du gjøre det ved å:

 • Justere innstillingene i en konto du har opprettet gjennom nettstedene;
 • Si opp abonnementet via lenkene du finner i e-poster fra oss eller
 • Fylle ut et forespørselsskjema på internett ved å klikke her.

OPPDATERINGER TIL PERSONVERNPOLITIKKEN

Denne personvernpolitikken kan oppdateres med jevne mellomrom. Vi kan når som helst, og for eget forgodtbefinnende, endre denne personvernpolitikken. Hvis vi gjør vesentlige endringer i personvernpolitikken og dermed gir oss selv videre rettigheter til å bruke personopplysninger vi tidligere har innhentet om deg, vil vi be om ditt samtykke, enten via en e-post til din registrerte e-postadresse eller ved fremtredende innlegging på våre nettsteder. Hvis vi har til hensikt å viderebehandle personopplysningene dine til andre formål enn det de ble innhentet for, vil Brunswick, før slik videre behandling, informere deg om det nye formålet og gi deg tilleggsopplysninger som kan være nødvendige for å sikre en rettferdig og åpen behandling .