Terms & Conditions

Ikrafttredelsesdato: 22-5-2018

 1. Innledning

Velkommen til dette nettstedet, appen eller annen nettbasert tjeneste som drives av Brunswick Corporation. Disse brukervilkårene («vilkårene») gjelder for alle nettsteder, apper og andre nettbaserte tjenester der det gis en lenke til disse brukervilkårene (samlet «nettstedet»). På hele nettstedet henviser uttrykkene «Brunswick», «vi», «oss» og «vår» til Brunswick Corporation og alle deres tilknyttede selskaper og datterselskaper, samt deres styremedlemmer, ledelse, ansatte, agenter, uavhengige kontraktører og respresentanter. Brunswick tilbyr nettstedet, inkludert all informasjon, verktøy og tjenester som er tilgjengelige fra nettstedet, til enkeltpersoner, forutsatt at alle disse brukervilkårene godtas (enkeltvis «du», «deg» eller «bruker», og samlet «dere» eller «brukere»).

Disse vilkårene er bindende, og du samtykker i at du skal overholde disse vilkårene. Disse vilkårene skal være i kraft fra og med ikrafttredelsesdatoen som er angitt over. Når du går inn på eller bruker nettstedet, betyr det at du samtykker i disse brukervilkårene, uten begrensninger eller forbehold. Hvis du ikke samtykker i disse vilkårene, må du avstå fra å bruke nettstedet. Brunswick forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene og innholdet på nettstedet, inkludert nettstedets funksjoner, tilgjengelighet og drift, når som helst og etter eget forgodtbefinnende. Vi oppfordrer deg til å lese gjennom brukervilkårene som er lagt ut på nettstedet regelmessig. Du samtykker i å overvåke nettstedet for eventuelle endringer som foretas, og i at din fortsatte bruk av nettstedet etter at endringer er lagt ut betyr at du har forstått og godtar eventuelle slike endringer.

Ytterligere eller ulike vilkår kan gjelde for enkelte produkter, tjenester eller deler av nettstedet. Disse vilkårene vil bli lagt ut på nettstedet i forbindelse med det aktuelle tilbudet. Hvis de andre vilkårene ikke samsvarer med disse vilkårene, vil de andre vilkårene gjelde for det aktuelle tilbudet.

Dette nettstedet kan inneholde lenker til varer, tjenester eller innhold som er utenfor vår kontroll, inkludert tredjeparters nettsteder og apper der produkter kan være tilgjengelige for kjøp. Disse lenkene tilveiebringes kun for å gjøre det enklere for deg og som en ekstra måte å få adgang til innholdet som er tilgjengelig på nettstedet det lenkes til. Brunswick har ikke nødvendigvis gjennomgått alt innholdet som er tilgjengelig på nettstedet det lenkes til og er ikke ansvarlig for det, eller for eventuelle varer, tjenester, innhold eller produkter som tilbys. Inkludering av lenker til andre nettsteder eller apper skal ikke tolkes som noen godkjenning av innholdet på nettstedene eller appene det lenkes til, og ulike brukervilkår kan gjelde for bruk av de tilknyttede nettstedene, appene eller for kjøp foretatt på disse stedene. Brunswick er ikke ansvarlig for innholdet på slike nettsteder, apper eller tjenester, eller for eventuelle tap, skader eller annet ansvar som påløpes som følge av bruk av nettstedene, appene, varene, tjenestene, innholdet eller produktene det henvises til på nettstedet. Enkelte Brunswick-produkter tilbys for salg av uavhengige forhandlere eller eksterne detaljhandlere, og kjøp av slike produkter er underlagt brukervilkårene på den aktuelle salgs-, leasing- eller avbetalingskontrakten eller annen type kontrakt.

 1. Personvernpolitikk

Vi har en personvernpolitikk som gjelder for nettstedet. Den inneholder viktig informasjon om hvordan vi innhenter, bruker og deler informasjon med deg. Vi oppfordrer deg til å lese den, slik at du forstår hvilke valg du foretar når det gjelder beskyttelse av dine personopplysninger. Personvernpolitikken anses som en del av disse vilkårene.

 1. Anledning til å godta brukervilkårene Du bekrefter at du er av myndig alder, kan inngå juridisk bindende avtaler under gjeldende lov, og at du er fullt og helt kvalifisert og kompetent til å inngå vilkårene, kravene, forpliktelsene, bekreftelsene og garantiene som fremsettes i disse vilkårene, og at du kvalifiserer under, vil følge og vil overholde disse vilkårene.
 2. Informasjonens nøyaktighet, fullstendighet og betimelighet Informasjon som presenteres på nettstedet er kun ment for informasjon. Selv om Brunswick gjør alt som med rimelighet kan forventes for å sikre at all informasjon på nettstedet er riktig, nøyaktig, fullstendig og betimelig, kan dette ikke sikres. Brunswick påtar seg intet ansvar eller forpliktelse for nøyaktigheten, fullstendigheten eller betimeligheten til informasjonen som er inkludert på nettstedet. Du bør ikke støtte deg på nettstedet eller bruke det som det eneste grunnlaget for å fatt viktige beslutninger uten å sjekke primærkilder eller mer nøyaktige, fullstendige eller betimelige informasjonskilder.

Brunswick garanterer på ingen måte at produkter og tjenester som er avbildet eller nevnt på nettsteder er tilgjengelige for salg eller i produksjon i øyeblikket, eller at de har blitt testet for kommersiell bruk. Uavhengig av eventuelle opplysninger som gis på nettstedet, forbeholder Brunswick seg retten til å, uten forvarsel, sette produkter og tjenester ut av produksjon, inkludert modeller, deler, tilbehør og andre varer, eller til å endre spesifikasjoner, når som helst og uten at det medfører noen forpliktelser. Informasjon på nettstedet utgjør ikke et bindende tilbud om å kjøpe eller selge produkter eller tjenester, eller om å gjøre produkter eller tjenester tilgjengelige i ditt område. Brunswick garanterer heller ikke at jobbtilbud som er avbildet eller nevnt på nettstedet er tilgjengelige for øyeblikket. Informasjon på nettstedet om ledige stillinger skal ikke tolkes som et bindende tilbud om ansettelse.

 1. Bruk av nettstedet og standarder for oppførsel For å opprettholde nettstedets integritet og brukernes opplevelse samtykker du i å ikke misbruke nettstedet eller innholdet deri. Du må for eksempel ikke gjøre (eller prøve å gjøre) noe av følgende, eller oppfordre eller hjelpe andre til å gjøre noe av følgende:
 • Avbryte eller forstyrre normal drift og navigasjon på nettstedet eller nettstedets tilgjengelighet for andre brukere.
 • Omgå eventuelle tiltak vi bruker for å begrense adgang til nettstedet eller til bestemt innhold som er tilgjengelig på nettstedet.
 • Bruke nettstedet ved hjelp av uautoriserte «roboter», «indekseringsroboter», «informasjonsskrapere» eller andre automatiserte hjelpemidler.
 • Angi eller bruke falskt navn, e-postadresse eller annen kontaktinformasjon, utgi deg for å være en annen person eller enhet, eller på andre måter uriktig fremstille din identitet, tilhørighet eller kilden til materialene du sender.
 • Vise nettstedet eller hele eller deler av innholdet deri i en «ramme», eller på andre måter i forbindelse med annet innhold eller varemerker, eller på andre måter som potensielt kan frata Brunswick inntekter eller uriktig hentyde til en kobling mellom oss og en tredjepart.
 • Bruke nettstedet eller innholdet deri til kommersielle formål, inkludert ved innhenting av eller bruk av informasjon om våre produkttilbud, beskrivelser, bilder, priser og salgsvolum, unntatt der vi spesifikt har gitt tillatelse til det.
 • Opprettholde lenker til nettstedet fra kommersielle nettsteder annet enn det autoriserte nettstedet til en distributør av Brunswick-produkter, eller opprettholde lenker til nettstedet når vi har bedt deg om å fjerne dem.
 • Overføre, til eller gjennom nettstedet, virus, spionvare, reklameprogramvare eller annen skadelig programkode, politisk kampanjekommunikasjon, kjedebrev, massebrev eller andre former for «søppelpost».
 • Demontere, dekompilere eller på andre måter foreta omvendt utvikling av programvare og annen teknologi som brukes i eller gjøres tilgjengelig gjennom nettstedet.
 • Bruk av nettstedet til å annonsere for eller promotere varer og tjenester som ikke er Brunswicks.
 • Bruk av nettstedet til å overføre eller innhente personinformasjon om andre brukere.
 • Bruk av nettstedet, eller innhold fra nettstedet, til å reklamere for eller be om, på vegne av en annen person, enhet eller formål, eller på andre måter konkurrere med oss eller opptre ulovlig eller ondskapsfullt mot våre forretningsinteresser eller vårt omdømme.

Hvis du bryter med reglene i dette avsnittet, kan vi avbryte din adgang til nettstedet, utføre andre avhjelpende tiltak og ansøke andre rettsmidler i samsvar med loven. Avbrutt adgang til eller bruk av nettstedet vil ikke bety at Brunswick gir avkall på, eller på andre måter påvirke, rettigheter eller erstatningskrav som selskapet har rett til iht. loven eller økonomiske rettigheter.

 1. Konti:

Nettstedet kan gi deg mulighet til å opprette en brukerkonto for å få adgang til bestemte funksjoner som tilbys gjennom nettstedet (en «brukerkonto»). Dette avsnittet, «Konti», oppretter ytterligere vilkår som gjelder for brukerkonti.

Du kan bare opprette og inneha én brukerkonto for hvert nettsted, og du kan ikke bruke andres brukerkonto. Brunswick krever bestemte opplysninger for å tillate deg å opprette en brukerkonto. Vi kan invitere deg til å gi oss andre opplysninger frivillig. Når vi ber om opplysninger fra deg for å opprette en brukerkonto, må du gi Brunswick nøyaktig og fullstendig informasjon. Du må også oppdatere kontoen din når informasjon du har gitt oss endres. Det kan du gjøre enten gjennom avsnittet om konti på det relevante nettstedet, eller ved å kontakte oss på privacy@brunswick.com. Brunswick kan bruke opplysningene du oppgir når du oppretter en brukerkonto, som omtalt i denne personvernpolitikken og andre bestemmelser i disse vilkårene.

Du er ansvarlig for å holde påloggingsopplysningene for brukerkontoen hemmelige, for eksempel påloggingsnavn og passord for kontoen, og du må ikke la andre bruke brukerkontoen din. Du godtar at du er ansvarlig for all aktivitet som foregår på brukerkontoen din. Hvis du har grunn til å tro at en uautorisert person bruker eller har fått adgang til brukerkontoen din, må du kontakte oss umiddelbart på privacy@brunswick.com. Vi er ikke ansvarlig for eventuelle tap eller skader som skyldes uautorisert bruk av brukerkontoen din.

Du gir oss autorisasjon til å bruke kontaktopplysningene du har gitt oss til å kommunisere med deg om nettstedet og produktene våre. Du samtykker i at alle avtaler, varsler, informasjonsdelinger og annen kommunikasjon vi gir deg elektronisk, inkludert gjennom post eller e-post, tilfredsstiller eventuelle juridiske krav til at slik informasjon skal gis skriftlig. Du kan velge å avstå fra å motta e-poster med markedsføringsinnhold fra oss ved å følge bortvelgingsanvisningene som er angitt i disse e-postene.

Vi forbeholder oss retten til å når som helst, uten forvarsel og helt etter eget forgodtbefinnende eller uten grunn - inkludert, men ikke begrenset til, inaktivitet eller misbruk - avslutte din adgang til brukerkontoen. Hvis adgang til brukerkontoen avsluttes, kan du miste adgang til all informasjon som er lagret i forbindelse med brukerkontoen, samt eventuelle kampanjekontokreditter eller andre former for verdi som kan være tilknyttet brukerkontoen. Når de avsluttes, skal disse vilkårene fortsette å gjelde for enhver bruk av nettstedet som du har lov til å foreta deg.

Nettstedet inneholder en rekke mekanismer for å slette eller deaktivere brukerkontoen. På mange av nettstedene våre kan du logge deg på brukerkontoen og deaktivere eller slette kontoen gjennom kontoinnstillingene. I enkelte tilfeller kan Brunswick beholde deler av den tilhørende kontoinformasjonen i rapporterings- eller tilsynsøyemed, selv etter at en brukerkonto er deaktivert eller slettet.

Merk at hvis du har opprettet en brukerkonto hos oss, og den samme brukerkontoen kan brukes enten gjennom et nettsted eller gjennom en mobilapp (f.eks. VesselView), blir ikke brukerkontoen slettet selv om du sletter mobilappen. Du må gå til nettstedet for å slette brukerkontoen, eller kontakte oss på privacy@brunswick.com.

For Owners' Club-brukerkonti må du, for å slette en brukerkonto, gå til nettstedet til Owners' Club og endre innstillingene der, eller sende en e-post til privacy@brunswick.com for å melde fra til oss om at du ønsker å deaktivere kontoen og/eller ikke lenger eier båten som er tilknyttet brukerkontoen.

 1. Brukerfora og brukerinnhold

Nettstedet kan gi deg mulighet til å sende kommentarer eller på andre måter sende eller publisere materiale gjennom nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, produktanmeldelser, blogger «My Community»-deler, eierklubber og Brunswicks offisielle konti på sosiale medier som Facebook og Twitter (samlet «brukerfora»). Informasjon du gir oss, annet enn produktbestillinger og personopplysninger, omtales i disse vilkårene som «brukerinnhold». Dette avsnitt 7, «Brukerfora og brukerinnhold» fremsetter ytterligere vilkår som gjelder for brukerinnhold.

Du er ansvarlig for alt brukerinnhold du sender gjennom nettstedet, inkludert brukerinnholdets lovlighet, pålitelighet, egnethet, originalitet og opphavsrett. Du har ikke lov til å sende inn brukerinnhold som: (i) er falsk, bedragersk, ærekrenkende, injurierende, krenkende, truende eller bryter med rett til personvern eller publisitet, krenker immaterielle rettigheter, fornærmende, ulovlig eller på andre måter støtende, (ii) utgjør eller oppfordrer til et kriminelt lovbrudd, krenker rettighetene til en part eller på andre måter forårsaker erstatningsansvar eller bryter en lov, eller (iii) bryter med bestemmelsene i avsnitt 5, «Bruk av nettstedet og standarder for oppførsel». Når du sender inn brukerinnhold, garanterer du at du har rett til å gi oss slikt innhold, at det ikke bryter med forbudene over og at det ikke er unøyaktig, falskt eller villedende.

Når du sender inn brukerinnhold, kan profilinformasjonen du oppga i forbindelse med brukerkontoen din (f.eks. brukernavn) vises sammen med brukerinnholdet. Du gir oss en ikke-eksklusiv, verdensomspennende, royalty-fri, evig, ugjenkallelig, fullt overførbar og underlisensierbar lisens for bruk, gjengivelse, opprettelse av avledede verker av, distribusjon, utførelse, visning og på andre måter bruk av brukerinnholdet, gjennom alle midler som nå er kjent eller som kan bli utviklet i fremtiden, og til alle formål, inkludert for utvikling, produksjon og markedsføring av produkter og i annonsering. Du samtykker i at (1) brukerinnholdet ikke gis til oss konfidensielt; (2) at det ikke finnes noe konfidensielt forhold eller tillitsforhold mellom deg og oss; og (3) at du ikke på noen måte forventer at vi vil gjennomgå, anerkjenne eller kompensere deg for brukerinnholdet.

For å unngå enhver misforståelse er det slik at våre regler tilsier at vi ikke godtar kreative ideer, produktdesign, forslag, forretningsplaner og lignende materialer som tilveiebringes som brukerinnhold. Vi ber om at du ikke gir oss slikt innhold. Hvis du likevel gjør det, vil den umiddelbart ovenstående paragrafen gjelde.

Vi kan avvise eller fjerne brukerinnhold uten å varsle deg. Vi kan overvåke brukerinnholdet, men er ikke pålagt å gjøre det. Du samtykker i at vi ikke skal være ansvarlige for eventuelle tap eller skader som oppstår som følge av ditt brukerinnhold eller lignende innleveringer fra andre brukere.

 1. Kjøp og finansieringsinformasjon

Nettstedet kan tilby deg muligheten til å bestille produkter. I enkelte tilfeller kan nettstedet overføre deg til en tredjepart som selger produkter eller behandler betalinger på våre vegne. Dette avsnitt 8, «Kjøp», angir ytterligere vilkår som gjelder for slike bestillinger.

Finansieringsinformasjon. Nettstedet kan gi deg mulighet til å angi personopplysninger og motta ytterligere informasjon om finansieringsmuligheter for noen av produktene våre. Finansieringsinformasjon tilveiebringes av tredjeparter og er underlagt disse tredjepartenes retningslinjer og vilkår.

Produkttilgjengelighet og priser. Ikke alle produkter er tilgjengelige i alle modeller og farger. Når du bestiller et produkt, vises den aktuelle prisen i løpet av bestillingsprosessen. Alle priser angis i amerikanske dollar. Du samtykker i å betale prisen som er angitt i bestillingen, samt eventuelle skatter og fraktutgifter, hvis aktuelt. Selv om vi prøver å gi deg nøyaktig prisinformasjon på nettstedet, kan det forekomme at feil pris fra tid til annen kan vises på nettstedet. Hvis vi oppdager en slik feil, vil vi prøve å varsle deg ved hjelp av kontaktinformasjonen du har angitt i forbindelse med bestillingen, og vi gir deg mulighet til å avbryte bestillingen eller betale den riktige prisen.

Produktbeskrivelser. Når vi beskriver og avbilder produkter på nettstedet, prøver vi å være korrekte og presise. Vi kan imidlertid ikke garantere at bilder vi viser vil bli vist riktig på din enhet, eller at våre produktbeskrivelser og -bilder alltid vil være fullstendige, pålitelige, aktuelle og feilfrie. Hvis du kjøper et produkt fra nettstedet og du mener det ikke er som beskrevet eller avbildet, kan du returnere det i den grad det tillates av de aktuelle returreglene.

Skatt. Kjøp gjennom nettstedet kan i enkelte delstater være gjenstand for beskatning. Skattesatsene varierer fra delstat til delstat. Du er ansvarlig for å betale all skatt.

Rabatter og kampanjer. De spesifikke vilkårene for eventuelle rabatter og andre kampanjer angis på det tidspunkt de tilbys. Kampanjetilbud kan ikke kombineres, med mindre vi spesifikt angir noe annet. Kvalifisering for kampanjer avgjøres på det tidspunkt du bestiller.

Bestilling. Når du klikker på knappen «Legg inn bestilling» på nettstedet, fremlegger du et bud på kjøp av de relevante produktene. Selv om vi kan bekrefte at bestillingen er mottatt og behandlet på e-post, vil en slik bekreftelse ikke bety at vi har godtatt ordren. Vi kan ikke garantere at alle varer som vises i ordrebekreftelsen er på lager på det tidspunkt ordren sendes ut. Vi forbeholder oss rett til å avvise eller avbryte enhver bestilling, helt eller delvis, når som helst før den sendes ut. Hvis vi gjør det, vil vi prøve å varsle deg ved hjelp av kontaktopplysningene du la inn da du foretok bestillingen. Du samtykker i å ikke prøve å overstige kvantumgrensene (unntatt der det er spesifikt merket), bryte vilkårene for et spesifikt tilbud eller en spesifikk kampanje, eller legge inn bestillinger gjennom nettstedet dersom vi har varslet deg om at du ikke har lov til å legge inn bestillinger gjennom nettstedet.

Betaling. Vi godtar kun de betalingsmåtene som er angitt på nettstedet. Når du oppgir betalingsinformasjon, garanterer du at informasjonen er nøyaktig og at du har autorisasjon til å bruke den angitte betalingsmåten. Hvis betalingsmåten har utløpt eller på andre måter er ugyldig nå vi prøver å kreve den, vil du fortsatt være ansvarlig for betaling, samt for eventuelle kostnader som påløper oss i vårt forsøk på å kreve eventuelle utestående beløp, inkludert, men ikke begrenset til, utgifter til advokat og inkasso.

Frakt til våre detaljkunder. Fraktalternativene og aktuelle gebyrer vil bli oppgitt i løpet av bestillingsprosessen. Det amerikanske postvesenet leverer til postbokser, men slik levering kan føre til at bestillingen forsinkes. Merk at fraktalternativene «neste virkedag» og «2. virkedag» ikke er tilgjengelige for levering til postbokser. Vi vil sende deg e-poster med oppdateringer om ordrestatus etter hvert som informasjon blir tilgjengelig. Det kan forekomme ytterligere gebyrer for frakt til Alaska og Hawaii.

Frakt til adresser utenfor USA er tilgjengelig i begrenset form og kan være underlagt ytterligere vilkår, gebyrer og begrensninger. Slik informasjon vil bli gitt når du går til kassen. Hvis du har spørsmål eller trenger ytterligere informasjon om frakt til adresser utenfor USA, kan du kontakte oss ved hjelp av opplysningene i avsnittet «Slik kontakter du oss» under.

De angitte frakttidene og beregnet levering er kun beregninger, ikke bindende. Hvis et produkt blir utilgjengelig mellom bestillingstidspunktet og behandlingstiden, vil vi avbryte bestillingen og prøve å melde fra til deg ved hjelp av kontaktopplysningene du ga oss i forbindelse med bestillingen. Juridisk eierskap av produkter, og risiko for tap og skade på produktene, overføres til deg i det produktene overrekkes til transportøren. Du er ansvarlig for å fremsette eventuelle krav mot transportøren for skadet og/eller mistet leveranse.

Retur. Reglene for retur er lagt ut på det relevante nettstedet. Vi forbeholder oss retten til å nekte å utstede refusjon eller kreditt, samt retten til å kreve inn kostnadene ved returnert levering fra deg, hvis produkter du returnerer (1) ikke er kvalifisert for retur i henhold til de relevante returreglene eller vilkårene som gjelder for et spesielt tilbud eller en kampanje, eller (2) finnes å ha blitt skadet etter levering til deg, herunder som et resultat av å ha blitt misbrukt av deg. Vi vil kun ta juridisk eierskap av returnerte produkter etter at de er mottatt og behandles på vårt utpekte retursted.

Vilkår og regler for retur kan variere. Sjekk returreglene for nettstedet der du foretar kjøpet for ytterligere informasjon. Når vilkårene og reglene for retur ikke er de samme for et bestemt nettsted som det som angis i disse vilkårene, vil de spesifikke vilkårene og reglene for retur være gjeldende.

 1. Konkurranser og lotterier

Brunswick kan tilby lotterier eller konkurranser, som kan være arrangert av eller tilbudt i forbindelse med tredjeparter. Ytterligere eller andre vilkår kan gjelde for slike konkurranser og lotterier. De aktuelle vilkårene vil være lagt ut der informasjon innhentes i forbindelse med deltakelse i konkurransen eller lotteriet. Hvis de andre vilkårene ikke samsvarer med disse vilkårene, vil de andre vilkårene gjelde for konkurransen eller lotteriet.

 

 1. Immaterielle rettigheter

Alt innhold på nettstedet, inkludert tekst, utforminger, grafikk, varemerker, tjenestemerker, logoer, ikoner, bilder, lydklipp, nedlastinger, grensesnitt og programvare, eventuelle immaterielle rettigheter som tilhører Brunswick og valg og plassering av disse, tilhører ene og alene Brunswick, deres innholdsleverandører og de aktuelle varemerkeinnahaverne, og er beskyttet av lov om opphavsrett, varemerker og andre gjeldende lover. Kopiering, nedlasting og/eller utskrift av innholdet på dette nettstedet er kun til personlig og ikke-kommersiell bruk, og forutsetter at du ikke endrer eller sletter erklæringer om opphavsrett, varemerker eller andre erklæringer om eierskap som vises på eller i innholdet. All annen bruk av innhold som ligger på eller er hentet fra nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, modifisering, distribuering, overføring, utføring, kringkasting, publisering, lisensiering, omvendt utvikling, overføring eller salg av, eller opprettelse av verker avledet fra, hele eller deler av innholdet på nettstedet, er strengt forbudt. Brunswick, deres innholdsleverandører og aktuelle varemerkeinnehavere er ene og alene eiere av innholdet på nettstedet, inkludert alle tilknyttede immaterielle rettigheter. Ingenting på nettstedet skal oppfattes som at det gir, underforstått, ved berettiget antakelse eller annet, noen lisen eller rett til bruk av innhold, inkludert eventuelle varemerker, logoer eller servicemerker som vises på nettstedet, uten eierens skriftlige forhåndssamtykke, unntatt der noe annet er beskrevet heri. Brunswick forbeholder seg alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt i og på nettstedet og innholdet deri.

Vi kan gjøre immateriell eiendom tilgjengelig gjennom nettstedet, for forhandlere og andre tredjeparter som vi har andre avtaler med. I enkelte tilfeller kan disse materialene være underlagt egne avtaler og vilkår, som kan være lagt ut på det aktuelle nettstedet, eller kreve egne autentiseringsbevis.

 1. Digital Millennium Copyright Act Brunswick respekterer de immaterielle rettighetene til andre, og ber om at du gjør det samme. Hvis du mener at innhold som vises på nettstedet har blitt kopiert på en måte som utgjør brudd på opphavsretten iht. amerikansk lov, må du videresende følgende informasjon til Digital Millennium Copyright Act-representanten under:

Brunswick Corporation

Brunswick Privacy Office Attn: Law Department/Copyright Agent 26125 N. Riverwoods Blvd. Mettawa, IL 60045

847-735-4002

privacy@brunswick.com

 

For å være gyldig må meldingen inneholde ALL følgende informasjon:

 1. den fysiske eller elektroniske signaturen til rettighetsinnehaveren eller en person som er autorisert til å handle på innehaverens vegne;
 2. identifisering av det rettighetsbeskyttede verket som er påstått krenket;
 3. tilstrekkelig informasjon til å lokalisere det påstått krenkende materialet på nettstedet;
 4. navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og annen informasjon som er nødvendig for å gjøre det mulig for Brunswick å kontakte personen som leverer meldingen;
 5. en erklæring der det fremgår at personen som sender meldingen i god tro mener at den påstått krenkende bruken ikke er autorisert av rettighetsinnehaveren, dennes representant eller loven; og
 6. en erklæring der det fremgår at informasjonen i varselet er presis og, under trussel om mened, at personen som sender meldingen er rettighetsinnehaveren eller på annet vis er autorisert til å handle på vegne av rettighetsinnehaveren.

Brunswick er ikke på noen måte pålagt til å utføre noen som helst handlinger basert på en melding om påstått brudd på opphavsrett, og selskapet har absolutt rett og diskresjon til å fjerne eventuell informasjon og/eller materiale fra nettstedet.

 1. Tvisteløsning

Hvis du er i en tvist med eller har et krav mot Brunswick (et «krav») som har oppstått som følge av eller i forbindelse med nettstedet, eller kommunikasjon mellom deg og oss i forbindelse med nettstedet, og kravet ikke kan løses ved å kontakte oss gjennom kontaktopplysningene i avsnittet «Slik kontakter du oss» i disse vilkårene, godtar både du og vi at slike tvister skal løses gjennom en individuell og bindende voldgift eller en individuell handling i et forliksråd. Gruppevoldgiftssaker og gruppesøksmål er ikke tillatt, og ditt krav kan ikke samles med en annen persons krav. Dette avsnitt 12 skal overleve avslutning av din bruk av nettstedet eller av brukerkonti du innehar.

Gjennom dette avsnitt 12 fraskriver både du og Brunswick dere retten til å gå rettens vei og til å få et krav vurdert av en dommer eller jury, unntatt i et forliksråd. Bestemmelsene i dette avsnitt 12 skal utgjøre din og Brunswicks skriftlige avtale om voldgift av krav under Federal Arbitration Act, eller til å få kravene avgjort i et forliksråd. Eventuelle endringer i denne avtalen skal foretas skriftlig og være undertegnet av deg og Brunswick.

Før du starter en voldgiftsposess eller fremme et krav i forliksrådet i forbindelse med kravet ditt, må du først sende oss et skriftlig varsel om kravet («varsel»). Dette varselet må (1) sendes med rekommandert brev, og (2) være adressert til Brunswick Corporation, Attn: Law Department, 1 North Field Court, Lake Forest, IL 60045; (3) beskrive kravets art og (4) spesifisere hvilken erstatning eller annen oppreisning du ønsker. Du må fremsette et slikt varsel i løpet av et år etter at kravet oppsto. Hvis du ikke gjør det, frasier du deg retten til å fremme kravet. Hvis vi og du ikke har blitt enige om kravet i løpet av 30 dager etter at vi har mottatt varselet fra deg, kan enten du eller vi starte voldgift eller fremsette et krav i forliksrådet for å løse tvisten.

All slik voldgift skal administreres av American Arbitration Association («AAA») og fremføres foran en enkelt voldgiftsmann i samsvar med deres regler, inkludert, uten begrensning, AAAs Consumer Arbitration Rules, som du finner på https://www.adr.org eller ved å ringe 1-800-778-7879. Voldgiftsmannen vil bruke og være bundet av disse vilkårene, bruke gjeldende lover og fakta, og avgi en veloverveid beslutning. I tilfeller der de gjeldende lover tillater personlig høring, vil en slik høring, på din forespørsel, foregå i det amerikanske fylket (eller kommunen) du er bosatt i, eller, hvis ikke, i Chicago i Illinois.

For krav som ikke overstiger USD 50 000 vil vi betale alle kostnader for fremsetting og voldgiftsmann, med mindre voldgiftsmannen slår fast at voldgiften er frivol eller fremmet av upassende årsaker. Hvis voldgiftsmannen gir deg erstatning som overstiger vårt siste skriftlige forliksforslag som ble kommunisert før voldgiften startet, vil vi betale deg enten USD 1000 eller det tilkjente beløpet, avhengig av hvilket som er størst.

 1. ANSVARSFRASKRIVELSE BRUK AV NETTSTEDET FOREGÅR UTELUKKENDE FOR DIN EGEN RISIKO. NETTSTEDET LEVERES «SOM DET ER» OG «NÅR TILGJENGELIG». VI FORBEHOLDER OSS RETTEN TIL Å NÅR SOM HELST BEGRENSE ELLER AVSLUTTE ADGANG TIL NETTSTEDET ELLER FUNKSJONER ELLER DELER AV DETTE. BRUNSWICK FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG ENHVER FORM FOR GARANTI, BÅDE UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL: UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL OG ENHVER GARANTI OM AT MATERIALER PÅ NETTSTEDET IKKE BRYTER MED OPPHAVSRETTEN, SAMT GARANTIER SOM ER UNDERFORSTÅTT FRA EN HANDLING ELLER LOVNAD OM AT ADGANG TIL NETTSTEDET SKAL VÆRE UAVBRUTT ELLER FEILFRI, AT EVENTUELLEFEIL VIL BLI RETTET OPP, AT NETTSTEDET ELLER INNHOLDET DERI VIL FORTSETTE Å VÆRE TILGJENGELIG, AT NETTSTEDET VIL VÆRE SIKKERT, AT NETTSTEDET ELLER SERVEREN SOM GJØR NETTSTEDET TILGJENGELIG VIL VÆRE FRI FOR VIRUS, ELLER AT INFORMASJON PÅ NETTSTEDET VIL VÆRE FULLSTENDIG, NØYAKTIG ELLER BETIMELIG. VED Å BRUKE NETTSTEDET ERKJENNER DU HERVED AT INFORMASJON SOM SENDES ELLER MOTTAS VED BRUK AV NETTSTEDET IKKE NØDVENDIGVIS ER SIKKER OG KAN FANGES OPP AV UAUTORISERTE PARTER. INGEN RÅD ELLER INFORMASJON, VERKEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, SOM ER INNHENTET FRA BRUNSWICK ELLER GJENNOM ELLER FRA NETTSTEDET, SKAL UTGJØRE NOEN SOM HELST FORM FOR GARANTI. BRUNSWICK GIR INGEN GARANTI OM BRUKEN AV INNHOLDET AV NETTSTEDET MED HENSYN TIL INNHOLDETS FULLSTENDIGHET, RIKTIGHET, NØYAKTIGHET, TILSTREKKELIGHET, NYTTIGHET, BETIMELIGHET, PÅLITELIGHET ELLER PÅ ANNEN MÅTE.
 2. ANSVARSBEGRENSNING BRUNSWICK GJØR NETTSTEDET TILGJENGELIG UTEN VEDERLAG. DU FORSTÅR OG ERKJENNER AT DU HAR FULLT ANSVAR FOR BRUK AV NETTSTEDET OG AT SLIK BRUK FOREGÅR HELT FOR DIN EGEN RISIKO OG DISKRESJON. BRUNSWICK, DERES TILKNYTTEDE SELSKAPER, FORHANDLERE ELLER LEVERANDØRER SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, YTTERLIGERE, UTILSIKTEDE, SPESIELLE, KONSEKVENSIELLE ELLER ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV ELLER PÅ NOEN SOM HELST MÅTE FORBUNDET MED NETTSTEDET ELLER MED FORSINKET ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE NETTSTEDET, ELLER FOR INFORMASJON, PRODUKTER ELLER TJENESTER DET REKLAMERES FOR I ELLER SOM ANSKAFFES GJENNOM NETTSTEDET, BRUNSWICKS FJERNING ELLER SLETTING AV MATERIALER SOM ER SENDT INN ELLER LAGT UT PÅ SELSKAPETS NETTSTED, UAVHENGIG AV OM DET ER BASERT PÅ KONTRAKT, TORT, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ANNET, SELV OM BRUNSWICK ELLER ET AV VÅRE TILKNYTTEDE SELSKAPER ELLER LEVERANDØRER HAR BLITT VARSLET OM MULIGHETEN FOR SKADE. HVIS INNHOLD LASTES NED FRA NETTSTEDET, SKJER DET UTELUKKENDE FOR DITT ANSVAR OG ETTER DITT FORGODTBEFINNENDE. DU ER ENE OG ALENE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE SKADER PÅ DINE DATASYSTEMER ELLER TAP AV DATA SOM FØLGE AV NEDLASTING AV SLIKE MATERIALER. BRUNSWICK SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR MANGLER ELLER FORSINKELSER I VÅR YTELSE SOM FØLGE AV ÅRSAKER SOM ER UTENFOR VÅR RIMELIGE KONTROLL, INKLUDERT KRIGSHANDLINGER, FORCE MAJEURE, TRANSPORTØRER OG ANDRE EKSTERNE TJENESLEVERANDØRERS HANDLINGER, JORDSKJELV, FLOM, HANDELSBLOKKADE, OPPTØYER, SABOTASJE, MANGEL PÅ ARBEIDSKRAFT ELLER ARBEIDKONFLIKTER, MYNDIGHETERS HANDLINGER, STRØMBRUDD ELLER SVIKT I INTERNETT ELLER DATAUSTYR. DENNE ANSVARSBEGRENSNINGEN GJELDER, UTEN BEGRENSNING, FOR SKADER SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV MANGLENDE YTELSE, FEIL, UTELATELSER, FORSTYRRELSER, SLETTING, FUNKSJONSFEIL, FORSINKELSER I DRIFT ELLER OVERFØRINGER, DATAVIRUS, FILKORRUMPERING, KOMMUNIKASJONSLINJEFEIL, DRIFTSSTANS I NETTVERK ELLER SYSTEMER, TAPT PROFITT, TYVERI, ØDELEGGELSER, UAUTORISERT ADGANG TIL, ENDRING AV, TAP ELLER BRUK AV OPPFØRINGER ELLER DATA, OG ANDRE MATERIELLE ELLER IMMATERIELLE TAP. BRUKERE AV NETTSTEDET GODTAR OG SAMTYKKER I AT BRUNSWICK OG DERES LEVERANDØRER IKKE SKAL VÆRE ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE ÆREKRENKENDE, STØTENDE ELLER ULOVLIGE HANDLINGER SOM UTFØRES AV EN BRUKER PÅ NETTSTEDET. DITT ENESTE BOTEMIDDEL FOR KRAVENE OVER, ER Å AVSLUTTE BRUKEN AV NETTSTEDET UMIDDELBART.
 3. Skadesløshet Du samtykker i å holde skadesløs, forsvare og holde gi straffefrihet til Brunswick og deres tilknyttede selskaper, samt deres representanter, ledere, styremedlemmer, ansatte, kontraktører agenter, lisensgivere, tjenesteytere, underkontraktører og leverandører, fra og mot eventuelle og alle tap, ansvar, utgifter, skader og kostnader, inkludert rimelige advokathonorarer og saksomkostninger, som oppstår eller resulterer som følge av bruk av nettstedet og brudd på disse vilkårene. Hvis du forårsaker tekniske avbrudd på nettstedet eller systemene som transmitterer nettstedet, godtar du å være ansvarlig for alle og eventuelle tap, skader, utgifter, forpliktelser og kostnader, inkludert rimelige advokathonorarer og saksomkostninger, som oppstår som følge av eller skyldes slikt avbrudd. Brunswick forbeholder seg retten til å, for egen regning, starte udelt forsvar og kontroll av saker som ellers ville vært underlagt skadesløshet, og i slike tilfeller samtykker du i å samarbeide med Brunswick, til forsvar for slike anliggender.
 4. Jurisdiksjon Nettstedet kontrolleres av Brunswick fra selskapets kontorer i USA. Det er lovene i delstaten Illinois som styrer disse brukervilkårene og bruken av nettstedet. Hvis adgang til nettstedet oppnås fra et sted utenfor USA, skjer dette utelukkende for din risiko og din diskresjon, med den forståelse at lover som gjelder i et fremmed land ikke nødvendigvis gjelder for nettstedet.
 5. Hele avtalen Disse vilkårene, sammen med eventuelle utlagt regler eller driftsregler, skal utgjøre hele avtalen mellom Brunswick og brukerne, og avløser eventuell tidligere eller samtidig kommunikasjon og forslag, både skriftlige og muntlige, mellom partene, i forbindelse med nettstedet.
 6. Individuelt ansvar Hvis en eller flere av bestemmelsene i disse brukervilkårene finnes å være ulovlig, ugyldig eller ikke håndhevbar, skal de øvrige bestemmelsene fortsatt forbli i full kraft.
 7. Slik kontakter du oss Spørsmål om og kommentarer til disse brukervilkårene eller nettstedet kan rettes mot:
 • E-post: privacy@brunswick.com
 • telefon: (847) 735-4002 eller 855-283-1103
 • e-post: Brunswick Corporation, Attn: Law Department, 26125 N. Riverwoods Blvd., Suite 500, Mettawa, IL 60045
Takk for at du besøker nettstedet vårt.

Gjør en avtale