Användningsvillkor

Användningsvillkor

Gäller fr.o.m. 22-05-2018

1. Inledning

Välkommen till denna webbplats, app eller annan online-tjänst som drivs av Brunswick Corporation. Dessa Användningsvillkor (”villkoren”) gäller webbplats, app eller annan online-tjänst som publicerar en länk till dessa villkor (sammantaget ”webbplatsen”). Genomgående på webbplatserna avser termerna ”Brunswick”, ”vi”, ”oss” och ”vår” Brunswick Corporation och alla närstående bolag eller dotterbolag tillsammans med deras styrelseledamöter, befattningshavare, anställda, agenter, oberoende uppdragstagare och representanter. Brunswick erbjuder webbplatsen, inklusive all information, alla verktyg och tjänster som finns tillgängliga från webbplatsen, till individer under förutsättning att alla dessa användningsvillkor godkänns (individuellt, ”du”, ”dig”, ”din(a)”, ”ditt” eller ”användare” och, sammantaget, ”dig” eller ”användare”).

Dessa villkor är bindande och du går med på att följa dessa villkor. Dessa villkor gäller från och med det datum som identifieras ovan. Handlingen att komma fram till eller använda webbplatsen innebär ditt samtycke till dessa villkor utan begränsning eller kvalificering. Om du inte går med på dessa villkor ska du inte använda webbplatsen. Brunswick förbehåller sig rätten att modifiera dessa villkor, och innehållet på webbplatsen, inklusive funktionerna, tillgängligheten eller driften av webbplatsen, när som helst efter vårt eget bestämmande. Vi uppmuntrar dig att periodvis gå igenom de villkor som publiceras på webbplatsen. Du går med på att bevaka webbplatsen för eventuella ändringar som kan ha gjorts där och att din fortsatta användning av webbplatsen efter publiceringen av eventuella ändringar indikerar din förståelse av och samtycke till sådana ändringar.

Ytterligare eller andra villkor kan gälla vissa produkter, tjänster eller delar av webbplatsen. De villkoren publiceras på webbplatsen i anslutning till det relevanta utbudet. Om de andra villkoren inte är konsekventa i förhållande till dessa villkor kommer de andra villkoren att vara styrande för det relevanta utbudet.

Webbplatsen kan innehålla länkar till varor, tjänster eller innehåll som inte är under vår kontroll, inklusive tredje parts webbplatser eller appar där produkter kan finnas tillgängliga för inköp. Dessa länkar tillhandahålls endast för bekvämlighet och som ytterligare en åtkomstväg till ämnet som finns tillgängligt på den länkade platsen. Brunswick har inte nödvändigtvis granskat alla ämnen som finns tillgängliga på den länkade platsen och är inte ansvarigt för dem, eller för några varor, tjänster, innehåll eller produkter som kan erbjudas. Inbegripande av länkar till andra webbplatser eller appar ska inte ses som en rekommendation av innehållet på dessa länkade webbplatser eller appar, och olika bestämmelser och villkor kan gälla för användningen av eventuella länkade webbplatser, appar eller inköp som görs på de platserna. Brunswick är inte ansvarigt för innehållet på de webbplatserna, apparna eller tjänsterna eller några som helst förluster, skadestånd eller andra ansvarsskyldigheter som åsamkas som resultat av användningen av webbplatserna, apparna, varorna, tjänsterna, innehållet eller produkterna som hänvisas till på webbplatsen. Vissa Brunswick-produkter erbjuds till försäljning av oberoende återförsäljare eller tredje parts detaljhandlare, och inköpet av någon som helst sådan produkt lyder under bestämmelserna och villkoren för tillämplig försäljning, leasing eller ett delbetalningskontrakt för produkter eller annan form av överensstämmelse.

2. Integritetspolicy

Vi har en integritetspolicy som gäller webbplatsen. Den innehåller viktig information om olika sätt som vi använder för att samla in, använda och dela information om dig. Vi uppmuntrar dig att läsa den så att du förstå vilka alternativ som finns när det gäller skydd av din personliga information. Vår integritetspolicy anses vara del av dessa villkor.

3. Förmåga att godkänna användningsvillkor

Du bekräftar att du är av myndig ålder och kan ingå juridiskt bindande avtal under tillämplig lag, och är till fullo förmögen och kompetent att ingå bestämmelser, villkor, ansvarsskyldigheter, bekräftelser, representationer och garantier som beskrivs i dessa villkor och att kvalificeras under, följa och leva efter dessa villkor.

4. Riktighet, fullständighet och läglighet för information

Information som presenteras på webbplatsen är endast för informationssyften. Även om Brunswick gör rimliga ansträngningar att säkerställa att all information som ingår på webbplatsen är korrekt, riktig, fullständig och läglig kan detta inte garanteras. Brunswick antar inte något som helst ansvar eller någon som helst ansvarsskyldighet för riktigheten, fullständigheten eller lägligheten för information som ingår på webbplatsen. Webbplatsen ska inte sättas tillit till eller användas som enda basis för att fatta viktiga beslut utan att konsultera primära eller mer korrekta, fullständiga eller lägliga informationskällor.

Brunswick varken representerar eller garanterar att någon produkt eller tjänst som avbildas eller omnämns på webbplatsen för närvarande är tillgänglig till försäljning eller i produktion, eller har testats för kommersiellt bruk. Oavsett eventuell information som presenteras på webbplatsen förbehåller Brunswick sig rätten att, utan tidigare meddelande, upphöra med produkter och tjänster, inklusive modeller, reservdelar, tillbehör och andra artiklar, eller för att ändra specifikationer när som helst utan att det medför några som helst ansvarsskyldigheter. Information på webbplatsen utgör inte ett bindande erbjudande att köpa eller sälja några som helst produkter eller tjänster eller att göra några produkter eller tjänster tillgängliga i ditt område. Brunswick varken representerar eller garanterar att de lediga platser som beskrivs eller omnämns på webbplatsen är för närvarande tillgängliga. Information på webbplatsen angående lediga platser utgör inte ett bindande anställningserbjudande.

5. Användning av webbplatsen och uppförandekoden

I syfte att upprätthålla webbplatsens integritet och användarnas upplevelser går du med på att inte missbruka webbplatsen eller dess innehåll. Du får exempelvis inte (eller försöka) göra något av följande, eller uppmuntra eller assistera andra att göra något av följande:

 • Orsaka störning i eller störa den normala driften och navigeringen av webbplatsen eller webbplatsens tillgänglighet för andra användare.
 • Kringgå eventuella åtgärder vi använder för att begränsa åtkomst till webbplatsen eller specifikt innehåll som finns tillgängligt på webbplatsen.
 • Nå webbplatsen genom att använda någon som helst obehörig ”robot”, ”spindel” ”skrapa” eller andra automatiserade metoder.
 • Ge eller använda falskt namn, e-postadress eller annan kontaktinformation, uppträda som annan person eller enhet, eller på annat sätt lämna oriktig uppgift om din identitet, anknytning eller ursprung till material som du skickar.
 • Visa webbplatsen, eller något av dess innehåll, i en ”ram” eller på annat sätt i anslutning till något annat innehåll eller varumärke, eller på annat sätt som potentiellt skulle kunna beröva Brunswick på intäkt eller felaktigt antyda ett förhållande mellan oss och någon som helst tredje part.
 • Ägna dig åt någon som helst kommersiell användning av webbplatsen eller dess innehåll, inklusive insamling eller användning av information angående våra produktutbud, beskrivningar, bilder, priser och säljvolymer, förutom enligt vad vi specifikt tillåter.
 • Upprätthåll eventuell länk till webbplatsen från någon som helst kommersiell webbplats förutom den auktoriserade webbplatsen för en distributör av Brunswick-produkter, eller upprätthåll någon länk till webbplatsen som vi ber dig att ta bort.
 • Skicka till eller via webbplatsen några som helst virus, spionprogram, annonsprogram eller annan skadlig kod, kommunikationer om politiska kampanjer, kedjebrev, massutskick eller någon som helst form av ”skräppost”.
 • Demontera, dekompilera eller på annat sätt bakåtkompilera någon som helst programvara eller annan teknologi som används i eller finns tillgänglig genom webbplatsen.
 • Använda webbplatsen för att annonsera eller främja några som helst varor eller tjänster förutom Brunswicks egna.
 • Använda webbplatsen för att skicka eller samla in personlig information om andra användare.
 • Använda denna webbplats, eller något som helst innehåll från webbplatsen, för att annonsera eller värva någon annan person, enhet eller orsak, eller på annat sätt konkurrera med oss eller agera olagligt eller med ont uppsåt gentemot våra affärsintressen eller vårt rykte.

Om du bryter mot villkoren i detta avsnitt kan vi säga upp din åtkomst till webbplatsen, vidta andra åtgärdanden och söka eventuella gottgörelser som tillåts enligt lag. Uppsägning av åtkomst till eller användning av webbplatsen kommer inte att avstå från eller påverka någon rätt eller gottgörelse som Brunswick kan vara berättigat till enligt lag eller enligt billighetsrätten.

6. Konton:

Webbplatsen kan ge dig möjlighet att skapa ett användarkonto för att nå viss funktion som tillhandahålls via webbplatsen (ett ”användarkonto”). Detta avsnitt, ”Konton”, innebär ytterligare bestämmelser som gäller användarkonton.

Du kan bara skapa och inneha ett användarkonto för varje webbplats, och du ska inte använda någon annans användarkonto. Viss information krävs av Brunswick för att du ska kunna upprätta ett användarkonto. Vi kan inbjuda dig att ge annan information som är frivillig. När vi begär information från dig för att skapa ett användarkonto måste du förse Brunswick med korrekt och fullständig information. Du måste dessutom uppdatera ditt konto när information som du har gett till oss förändras. Du kan göra det antingen genom kontoavsnittet på relevant webbplats eller genom att kontakta oss på privacy@brunswick.com. Brunswick kan använda den information som du ger när du skapar ett användarkonto enligt vad som beskrivs i dess integritetspolicy och andra bestämmelser i dessa villkor.

Du är ansvarig för att upprätthålla sekretessen för ditt användarkontos autentiseringsreferenser, exempelvis kontots inloggningsnamn och lösenord, och du får inte tillåta att ditt användarkonto utnyttjas av någon annan. Du accepterar ansvar för alla aktiviteter som sker under ditt användarkonto. Om du har orsak att tro att en obehörig person använder eller har kommit åt ditt användarkonto ska du omgående kontakta oss på privacy@brunswick.com. Vi är inte ansvariga för någon som helst förlust eller skada som är resultatet av obehörig användning av ditt användarkonto.

Du godkänner att vi använder kontaktinformationen du ger till oss för att kommunicera med dig om vår webbplats och våra produkter. Du går med på att alla avtal, tillkännagivanden, avslöjanden och andra kommunikationer som vi förser dig med elektroniskt, inklusive genom ordinarie post eller e-post, uppfyller något som helst juridiskt krav om att sådana kommunikationer sker skriftligen. Du kan välja att inte få e-postmeddelanden om marknadsföring från oss genom att följa instruktionerna i dessa e-postmeddelanden för att inte längre få meddelanden.

Vi förbehåller oss rätten att säga upp åtkomst till ditt användarkonto när som helst, utan tillkännagivande, efter vårt eget godtycke av någon som helst orsak, inklusive men inte begränsat till inaktivitet eller felanvändning. Om åtkomst till ditt användarkonto blir uppsagd kan du förlora åtkomst till någon som helst information som lagras i anslutning till ditt användarkonto och eventuella kampanjkrediter på kontot och eventuella andra former av värde som kan förknippas med ditt användarkonto. Efter uppsägningen ska dessa villkor fortsätta att gälla för all annan användning av webbplatsen som du har tillstånd att fortsätta med.

Webbplatsen har olika mekanismer för att inaktivera eller ta bort ditt användarkonto. För många av våra webbplatser kan du logga in till ditt användarkonto och inaktivera eller ta bort ditt konto från kontoinställningarna. I vissa situationer kan Brunswick behålla en del av den associerade kontoinformationen för rapporterings- eller regleringssyften efter det att ett användarkonto har inaktiverats eller tagits bort.

Observera att om du har skapat ett användarkonto hos oss, och att samma användarkonto kan nås antingen genom en webbplats eller en mobilapp (t.ex. VesselView), när du tar bort mobilappen tar du inte bort ditt användarkonto. Du måste besöka webbplatsen för att kunna ta bort ditt användarkonto eller kontakta oss på privacy@brunswick.com.

För användarkonton hos Owners’ Club (ägarklubben) gäller att för att säga upp ett användarkonto måste du besöka webbplatsen för Owners’ Club och ändra dina inställningar eller skicka ett e-postmeddelande till privacy@brunswick.com och informera oss om att du vill inaktivera ditt konto och/eller inte längre äger den båt som förknippas med ditt användarkonto.

7. Gruppforum och användarinnehåll

Webbplatsen kan ge dig möjlighet att skicka kommentarer eller på annat sätt sända eller publicera material via webbplatsen inklusive, men inte begränsat till, produktrecensioner, bloggar, avsnitt i ”My Community” (Min grupp), ägarklubbar och officiella Brunswick-konton på sociala medier som Facebook eller Twitter (sammantaget ”Gruppforum”). Information som du ger till oss, förutom produktbeställningar och personlig information, hänvisas i dessa villkor till som ”användarinnehåll”. Detta avsnitt 7, ”Gruppforum och användarinnehåll” innehåller ytterligare villkor som gäller användarinnehåll.

Du är ansvarig för allt användarinnehåll som skickas via webbplatsen, inklusive laglighet, pålitlighet, tillämplighet, ursprunglighet och upphovsrätt för allt sådant användarinnehåll. Du är förbjuden att lämna in något som helst användarinnehåll som: (i) är falskt, bedrägligt, smädligt, ärekränkande, oanständigt, hotande, inkräktande på integritets- eller publicitetsrättigheter, kränker immateriella egendomsrättigheter, oegentligt, olagligt eller på annat sätt förkastligt, (ii) utgör eller uppmuntrar ett brott, bryter mot rättigheterna för någon part eller på annat sätt ger upphov till ansvarsskyldighet eller brott mot någon lag, eller (iii) bryter mot bestämmelserna i avsnitt 5, ”Användning av webbplatsen och uppförandekoden”. När du lämnar in användarinnehåll representerar och garanterar du att du har rätt att ge det till oss, att det inte bryter mot förbuden ovan, och att det inte är oriktigt, falskt eller vilseledande.

När du lämnar in användarinnehåll kan den profilinformation du tillhandahöll i förbindelse med ditt användarkonto (t.ex. ditt användarnamn) visas med användarinnehållet. Du beviljar oss en icke-exklusiv, världsomfattande, royaltyfri, oupphörlig, oåterkallelig, till fullo överlåtbar och underlicensierbar licens att använda, reproducera, skapa härledda verk av, distribuera, utföra, visa och på annat sätt exploatera användarinnehåll på något sätt som nu är känt eller som utvecklas i framtiden, och för något som helst syfte, inklusive för att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter och i reklam. Du går med på att (1) användarinnehållet inte ges till oss i förtroende; (2) det finns inget konfidentiellt förhållande eller godmanförhållande mellan dig och oss; och (3) du har inte någon förväntan på att vi kommer att gå igenom, bekräfta eller kompensera dig för ditt användarinnehåll.

I syfte att undvika risken för missförstånd är det vår policy att inte acceptera kreativa idéer, produktdesigner, anbud, affärsplaner eller liknande material som tillhandahålls som användarinnehåll. Ge inte oss något sådant material. Om du ändå gör det träder omedelbart föregående stycke i kraft.

Vi kan vägra, eller ta bort, användarinnehåll utan att tillkännage detta för dig. Vi kan bevaka användarinnehåll men vi behöver inte göra det. Du går med på att vi inte kommer att vara ansvarsskyldiga för någon som helst förlust eller skada som blir resultatet av ditt användarinnehåll eller liknande inlämningar som gjorts av andra användare.

8. Inköps- och finansieringsinformation

Webbplatsen kan erbjuda dig möjlighet att beställa produkter. I vissa situationer kan webbplatsen skicka dig vidare till en tredje part som säljer produkter eller bearbetar betalningar å våra vägnar. Detta avsnitt 8, ”Inköp”, innehåller ytterligare villkor som gäller sådana beställningar.

Finansieringsinformation. Webbplatsen kan förse dig med tillfällen att ange personlig information och att erhålla ytterligare detaljer om finansieringsalternativ för en del av våra produkter. Finansieringsinformation tillhandahålls av tredje parter och lyder under de tredje parternas policyer och villkor.

Tillgänglighet prissättning för produkter. Inte alla produkter finns tillgängliga i alla modeller och färger. När du beställer en produkt visas priset under beställningsförloppet. Alla priser visas i amerikanska dollar. Du går med på att betala det pris som uppges i din beställning, såväl som gällande moms och leveranskostnader, där så gäller. Även om vi försöker ge korrekt prisinformation på webbplatsen kan ett pris som uppges på en webbplats ibland vara fel. Om vi upptäcker ett sådant fel kommer vi att försöka informera dig genom att använda den kontaktinformation som angetts i förbindelse med din beställning, och vi kommer att ge dig möjlighet att annullera din beställning eller att betala korrekt pris.

Produktbeskrivningar. Vi försöker att ha korrekt information när vi beskriver och avbildar produkter på webbplatsen. Vi kan emellertid inte garantera att bilder som vi tillhandahåller visas korrekt på din enhet, eller att våra produktbeskrivningar och -bilder alltid kommer att vara fullständiga, tillförlitliga, aktuella och felfria. Om du köper en produkt från webbplatsen som du anser inte är enligt beskrivningen eller avbildningen kan du skicka tillbaka den i den utsträckning som omfattas i tillämplig returpolicy.

Moms. Inköp via webbplatsen kan vara föremål för moms i vissa länder. Moms varierar mellan olika länder. Du är ansvarig för att betala all sådan moms.

Rabatter och säljkampanjer. De specifika villkoren i några som helst rabatter eller andra säljkampanjer uppges vid den tidpunkt de erbjuds. Säljkampanjer kan inte kombineras såvida vi inte specifikt uppger något annat. Kvalificering för eventuella säljkampanjer avgörs vid tidpunkten för din beställning.

Beställning. När du klickar på knappen ”Place Order” (lägg beställning) på webbplatsen gör du ett erbjudande att köpa de relevanta produkterna. Även om vi kan bekräfta mottagande och bearbetning av beställningar via e-post, utgör sådan bekräftelse inte vårt godkännande av din beställning. Vi kan inte garantera att alla artiklar som ingår på din beställningsbekräftelse finns på lager vid tillfället då din beställning skickas. Vi förbehåller oss rätten att avvisa eller annullera en beställning, i helhet eller delvis, vid något som helst tillfälle före leveransen. Om vi gör det kommer vi att försöka tala om för dig att du ska använda den kontaktinformation som ges i förbindelse med din beställning. Du går med på att inte försöka överskrida angivna kvantitetsgränser som uppges (förutom där så specifikt noteras), inte försöka bryta mot villkoren i något specifikt erbjudande eller någon speciell kampanj, eller lägga beställningar via webbplatsen, om vi har informerat dig om att du är förbjuden att lägga beställningar via webbplatsen.

Betalning. Vi godkänner endast de betalningsmetoder som indikeras på webbplatsen. När du ger betalningsinformation intygar du att informationen är korrekt och att du är behörig att använda den betalningsmetod som tillhandahålls. Om din betalningsmetod har utgått eller på annat sätt är ogiltig när vi försöker debitera den förblir du ansvarig för betalningen, och för alla kostnader som vi åsamkas när vi måste inkassera eventuella obetalda belopp, inklusive, men inte begränsat till, advokatarvoden och inkassokostnader.

Leverans till våra detaljhandelskunder. Leveransalternativ och tillämpliga debiteringar uppges under beställningsförfarandet. Posten i USA levererar till postboxar men den här metoden kan fördröja din beställning. Observera att leveransalternativen nästa arbetsdag (USA) och andra arbetsdag (USA) inte finns tillgängliga för leverans till postboxar. Vi kommer att skicka e-postmeddelanden till dig med uppdateringar om status för din beställning allteftersom de blir tillgängliga. Ytterligare debiteringar kan tillkomma för sändningar till Alaska och Hawaii.

Leverans till adresser utanför USA finns tillgänglig på begränsad basis och kan vara föremål för ytterligare bestämmelser, avgifter och begränsningar. Sådan information ges i kassan. Om du har frågor eller behöver ytterligare information om leverans till mottagaradresser utanför USA, kontakta oss genom att använda informationen i nedanstående avsnitt, ”Så här kontaktar du oss”.

Angivna leveranstider och -uppskattningar är endast uppskattningar och därför inte bindande. Om en produkt blir otillgänglig mellan beställning och bearbetning kommer vi att annullera din order och försöka meddela dig om detta genom att använda den kontaktinformation som ges i anslutning till din beställning. Rättstitel till produkter, och risken för förlust av eller skada på produkterna, överlåtes till dig när produkterna ges till transportfirman. Du kommer att vara ansvarig för att lämna in eventuella anspråk till transportfirman för skadade och/eller förlorade leveranser.

Returer. Returpolicyer finns publicerade på den relevanta webbplatsen. Vi förbehåller oss rätten att vägra att utfärda en återbetalning eller kredit, och rätten att återhämta kostnaden för returleveransen från dig, om någon produkt som du returnerar (1) inte är kvalificerad för retur, i enlighet med relevant returpolicy eller villkoren i något specifikt erbjudande eller någon specifik kampanj, eller (2) konstateras ha skadats efter leveransen till dig, inklusive som resultat att ha använts oriktigt av dig. Vi kommer att ta rättstitel till returnerade produkter men endast efter det att de har anlänt och bearbetats på vår utsedda plats för returer.

Returbestämmelser och -policyer kan variera. Läs igenom returpolicyn för den webbplats där du gör ett inköp för ytterligare detaljer. Där returbestämmelser och -policyer är olika för en viss webbplats från vad som uppges ovan i dessa bestämmelser, är det de specifika returbestämmelserna och -policyerna som styr.

9. Tävlingar och lotterier

Brunswick kan erbjuda lotterier och tävlingar som tredje parter kan stå som värd för eller som kan erbjudas tillsammans med tredje parter. Ytterligare eller andra bestämmelser kan gälla sådana tävlingar eller lotterier. De relevanta bestämmelserna publiceras där informationen insamlas för att delta i tävlingen eller lotteriet. Om de andra villkoren inte är konsekventa i förhållande till dessa villkor kommer de andra villkoren att styra för den tävlingen eller det lotteriet.

10. Immateriell egendom

Allt innehåll som finns på webbplatsen, inklusive text, design, grafik, varumärken, servicemärken, logotyper, symboler, bilder, ljudklipp, hämtningar, gränssnitt och programvara, all immateriell egendom som ägs av Brunswick, och valet och upplägget av några av dessa, är exklusiv egendom som tillhör Brunswick, dess innehållsleverantörer, och tillämpliga varumärkesägare, och skyddas av upphovsrätts-, varumärkes- och andra tillämpliga lagar. Kopiering, hämtning och/eller utskrift av innehåll som finns på webbplatsen är endast för din personliga och icke-kommersiella användning och förutsätter att du inte modifierar eller raderar något som helst meddelande om upphovsrätt, varumärke eller annat ägandemeddelande som visas på innehållet. All annan användning av innehåll som finns på eller som erhålls från webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, modifiering, distribution, överföring, prestation, utsändning, publicering, licensiering, bakåtkompilering, överföring eller försäljning av, eller skapande av härledda verk från, eventuellt innehåll som erhålls från webbplatsen är uttryckligen förbjudet. Brunswick, dess innehållsleverantörer, och tillämpliga varumärkesägare behåller till fullo och fullständigt ägandet till innehållet som finns på webbplatsen, inklusive alla tillhörande immateriella egendomsrättigheter. Ingenting på webbplatsen ska tolkas som beviljande genom inbegripande, lagligt hinder eller på annat sätt, all licens eller rättighet att använda något som helst innehåll, inklusive varumärke, logotyp eller servicemärke som visas på webbplatsen, utan ägarens tidigare skriftliga tillstånd, förutom enligt vad som annars beskrivs häri. Brunswick förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i och till webbplatsen och dess innehåll.

Vi kan göra immateriell egendom tillgänglig via webbplatsen till återförsäljare och andra tredje parter med vilka vi har ytterligare gällande avtal. I vissa fall lyder de materialen under separata avtal eller bestämmelser, som kan publiceras på den relevanta webbplatsen, eller kräver separata autentiseringsreferenser.

11. Tillkännagivande av den amerikanska upphovsrättslagen Digital Millennium Copyright Act

Brunswick respekterar andras rättigheter angående immateriell egendom och begär att du gör detsamma. Om du anser att det finns något som helst innehåll som visas på webbplatsen som har kopierats på ett sätt som utgör intrång på upphovsrätten under lagarna i USA, vidarebefordra följande information till ombudet för Digital Millennium Copyright Act vars namn visas nedan:

Brunswick Corporation

Brunswick Privacy Office Attn: Law Department/Copyright Agent 26125 N. Riverwoods Blvd. Mettawa, IL 60045

+1 847 735 4002

privacy@brunswick.com

 

I syfte att vara gällande måste anmälan inkludera ALLT av följande:

 1. en fysisk eller elektronisk underskrift av upphovsrättsinnehavaren eller en person som är behörig att agera å ägarens ägnar;
 2. identifikation av verket vars upphovsrätt anses ha kränkts;
 3. information tillräcklig för att hitta det material vars upphovsrätt påstås ha kränkts på webbplatsen;
 4. namn, adress, telefonnummer, e-postadress och annan information som behövs för att tillåta att Brunswick kontaktar den person som lämnat in anmälan;
 5. ett uttalande att personen som skickat in anmälan gjort det i god tro att den påstådda kränkta användningen inte har auktoriserats av upphovsrättsägaren, dess ombud eller lagen; och
 6. ett uttalande om att informationen i anmälan är korrekt och, under menedsstraff, att den person som lämnar in anmälan är upphovsrättsinnehavaren eller på annat sätt behörig att agera å upphovsrättsägarens vägnar.

Brunswick har inte någon som helst skyldighet att vidta någon som helst åtgärd baserad på en anmälan om påstådd kränkning, och absolut rättighet och handlingsfrihet att avlägsna någon som helst information och/eller något som helst material från webbplatsen stannar kvar hos Brunswick.

12. Lösande av tvist

Om du har någon som helst tvist med eller anspråk mot Brunswick (ett ”anspråk”) som uppstår från eller har att göra med webbplatsen, dessa villkor, eventuell produkt som förvärvas genom webbplatsen, eller några som helst kommunikationer mellan dig och oss som har att göra med webbplatsen, och att anspråket inte kan lösas genom att kontakta oss under den kontaktinformation som ges i avsnittet ”Så här kontaktar du oss” i dessa bestämmelser, går du och vi vardera med på att lösa sådana tvister genom en individuell bindande skiljedom eller en individuell process i domstol för mindre värden. Skiljedomar i grupp och stämningar i grupp tillåts inte, och ditt anspråk kan inte sammanslås med någon annan persons anspråk. Detta avsnitt 12 ska överleva uppsägning av din användning av webbplatsen eller användarkonto som du kan ha.

Med stöd av detta avsnitt 12 ger du och Brunswick separat upp rättigheten att gå till domstol och att få ett anspråk hört av domare eller jury förutom i domstol för ärenden av mindre värde (small claims court). Bestämmelserna i detta avsnitt 12 ska utgöra din och Brunswicks skriftliga överenskommelse att avgöra tvister enligt den amerikanska lagen Federal Arbitration Acteller att få anspråken lösta i domstol för ärenden av mindre värde (small claims court). Alla ändringar i detta avtal ska vara skriftliga och undertecknas av dig och Brunswick.

Innan du påbörjar medling eller inleder process i domstol för ärende med mindre värde (i USA: small claims court) avseende ditt anspråk måste du först skicka ett skriftligt meddelande om ditt anspråk (”tillkännagivande”) till oss. Tillkännagivandet måste (1) skickas med rekommenderad post; (2) adresseras till Brunswick Corporation, Attn: Law Department, 1 North Field Court, Lake Forest, IL 60045; (3) beskriver typen av ditt anspråk; och (4) anger vilka skadestånd eller annan gottgörelse som du söker. Du måste tillhandahålla sådant tillkännagivande inom ett år efter inlämnande av ditt anspråk. Annars avstår du från anspråk. Om vi och du sedan inte finner en lösning för anspråket inom 30 dagar efter vårt mottagande av ditt tillkännagivande kan antingen du eller vi inleda en medling eller lämna in en process till domstol för mindre värden för att få fram en lösning för anspråket.

All sådan medling administreras av American Arbitration Association (”AAA”) och föregår framför en enda skiljedomare i enlighet med dess regler, inklusive, utan begränsning, AAA:s regler om konsumentmedling (Consumer Arbitration Rules), tillgänglig på https://www.adr.org eller genom att ringa 800-778 7879. Skiljedomaren kommer att tillämpa och vara bunden av dessa villkor, tillämpa gällande lag och fakta, och meddela en dom med angivande av skäl. Under omständigheter där de tillämpliga reglerna möjliggör ett personligt hörande av vittnesmål, kommer sådant hörande att, på din begäran, äga rum i den kommun (eller församling) i USA för din bostadsadress, eller annars i Chicago, Illinois.

För anspråk som inte överstiger 50 000 USD kommer vi att betala alla avgifter för anmälan och skiljedomare, såvida inte skiljedomaren finner att medlingen var obefogad eller inlämnad för otillbörligt syfte. Om skiljedomaren tilldelar dig ett skadestånd som är större än vårt sista skriftliga förslag till uppgörelse som förmedlats före inledningen av medlingen, kommer vi att betala dig det större av 1 000 USD eller ersättningsbeloppet.

13. FRISKRIVNING

ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN SKER HELT PÅ EGEN RISK. WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH ”SOM DEN ÄR”. VI FÖRBEHÅLLER OSS RÄTTEN ATT BEGRÄNSA ELLER SÄGA UPP ÅTKOMST TILL WEBBPLATSEN ELLER NÅGON FUNKTION ELLER DEL DÄRAV NÄR SOM HELST. BRUNSWICK FRÅNSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN ALLA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, OAVSETT UTTRYCKLIGT ELLER UNDERFÖRSTÅTT INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL: UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ALLA GARANTIER ATT INGET MATERIAL PÅ WEBBPLATSEN GÖR INTRÅNG, SÅVÄL SOM GARANTIER UNDERFÖRSTÅDDA FRÅN PRESTATIONSFÖRLOPP ELLER HANDLÄGGNINGSFÖRLOPP; ATT ÅTKOMST TILL WEBBPLATSEN KOMMER ATT VARA OAVBRUTEN ELLER FELFRI; ATT ALLA DEFEKTER KORRIGERAS; ATT WEBBPLATSEN ELLER DESS INNEHÅLL FORTSÄTTER ATT VARA TILLGÄNGLIGA; ATT WEBBPLATSEN KOMMER ATT VARA SÄKER; ATT WEBBPLATSEN ELLER SERVERN SOM GÖR WEBBPLATSEN TILLGÄNGLIG KOMMER ATT VARA VIRUSFRI; ELLER ATT INFORMATION PÅ WEBBPLATSEN KOMMER ATT VARA FULLSTÄNDIG, KORREKT ELLER LÄGLIG. GENOM ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN BEKRÄFTAR DU HÄRMED ATT EVENTUELL INFORMATION SOM SKICKAS ELLER TAS EMOT UNDER ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN KANSKE INTE ÄR SÄKER OCH KAN AVLYSSNAS AV OBEHÖRIGA PARTER. INGET RÅD OCH INGEN INFORMATION, OAVSETT MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, SOM ERHÅLLS FRÅN BRUNSWICK ELLER GENOM ELLER FRÅN WEBBPLATSEN SKA SKAPA NÅGON SOM HELST GARANTI AV NÅGOT SLAG. BRUNSWICK UTSTÄLLER INGA SOM HELST GARANTIER ELLER REPRESENTATIONER ANGÅENDE ANVÄNDNINGEN AV INNEHÅLLET PÅ WEBBPLATSEN VAD GÄLLER HUR FULLSTÄNDIGT, KORREKT, RIKTIGT, UTTÖMMANDE, ANVÄNDBART, LÄGLIGT, PÅLITLIGT ELLER PÅ ANNAT SÄTT INNEHÅLLET ÄR.

14. ANSVARSBEGRÄNSNING

BRUNSWICK GÖR WEBBPLATSEN TILLGÄNGLIG UTAN KOSTNAD. DU FÖRSTÅR OCH BEKRÄFTAR FULLSTÄNDIGT ANSVAR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN OCH ATT SÅDAN ANVÄNDNING SKER PÅ DIN EGEN RISK OCH EGET BESTÄMMANDE. BRUNSWICK, DESS NÄRSTÅENDE BOLAG, ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER LEVERANTÖRER KOMMER INTE ATT VARA ANSVARSSKYLDIGA FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, STRAFFRÄTTSLIGA, TILLFÄLLIGA, SPECIELLA, FÖLJD- ELLER ANDRA SKADOR SOM UPPSTÅR FRÅN ELLER PÅ NÅGOT SÄTT HAR ATT GÖRA MED WEBBPLATSEN ELLER MED FÖRDRÖJNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN, ELLER FÖR INFORMATION, PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM ANNONSERATS I ELLER ERHÅLLITS VIA WEBBPLATSEN, BRUNSWICKS BORTTAGNING ELLER RADERING AV MATERIAL SOM LÄMNATS IN ELLER PUBLICERATS PÅ DESS WEBBPLATS, ELLER SOM PÅ ANNAT SÄTT UPPSTÅR FRÅN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, OAVSETT OM DET ÄR BASERAT PÅ KONTRAKT, KRÄNKNING, STRIKT ANSVARSSKYLDIGHET ELLER PÅ ANNAT SÄTT, ÄVEN OM BRUNSWICK ELLER NÅGOT AV DESS NÄRSTÅENDE BOLAG ELLER LEVERANTÖRER HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SKADOR. OM NÅGOT SOM HELST INNEHÅLL HÄMTAS FRÅN WEBBPLATSEN SKER DET PÅ DIN EGEN RISK OCH DITT EGET BESTÄMMANDE. DU ÄR ENSAM ANSVARIG FÖR ALLA SKADOR I DITT DATORSYSTEM ELLER DATAFÖRLUST SOM BLIR RESULTATET AV HÄMTNINGEN AV NÅGRA SÅDANA MATERIAL. BRUNSWICK KOMMER INTE ATT VARA ANSVARIGT FÖR NÅGON SOM HELST UNDERLÅTENHET ELLER NÅGON SOM HELST FÖRDRÖJNING I VÅRT FULLGÖRANDE PÅ GRUND AV NÅGON SOM HELST ORSAK UTÖVER VÅR RIMLIGA KONTROLL, INKLUSIVE KRIG, FORCE MAJEURE, TRANSPORTFIRMORS ELLER ANDRA TREDJE PARTS TJÄNSTELEVERANTÖRERS HANDLINGAR, JORDBÄVNING, ÖVERSVÄMNING, EMBARGO, UPPLOPP, SABOTAGE, BRIST PÅ ARBETSKRAFT ELLER TVIST, REGERINGSÅTGÄRD, STRÖMAVBROTT ELLER FALLERING AV INTERNET ELLER DATORUTRUSTNING. DEN HÄR BEGRÄNSNINGEN AV ANSVARSSKYLDIGHET GÄLLER, UTAN BEGRÄNSNING, ALLA SKADOR ELLER PERSONSKADOR SOM UPPSTÅR FRÅN BRISTANDE UPPFYLLELSE, FEL, UNDERLÅTENHET, AVBROTT, RADERING, DEFEKT, FÖRDRÖJNING I DRIFT ELLER ÖVERFÖRING, DATORVIRUS, SKADADE FILER, FALLERING I KOMMUNIKATIONSLINJER, AVBROTT I NÄTVERK ELLER SYSTEM, EVENTUELL FÖRLUST AV VINSTER, ELLER STÖLD, DESTRUERING, OBEHÖRIG ÅTKOMST TILL, FÖRÄNDRING AV, FÖRLUST ELLER ANVÄNDNING AV NÅGON SOM HELST POST ELLER UPPGIFT, OCH ALL ANNAN FYSISK ELLER ICKE-MATERIELL FÖRLUST. ANVÄNDARE AV WEBBPLATSEN BEKRÄFTAR OCH SAMTYCKER SPECIFIKT TILL ATT BRUNSWICK OCH LEVERANTÖRER INTE SKA VARA ANSVARSSKYLDIGA FÖR NÅGRA SOM HELST ÄREKRÄNKANDE, STÖTANDE ELLER OLAGLIGT BETEENDE AV NÅGON SOM HELST ANVÄNDARE PÅ WEBBPLATSEN. DIN ENDA OCH EXKLUSIVA GOTTGÖRELSE FÖR NÅGOT AV OVANSTÅENDE ANSPRÅK ÄR ATT OMEDELBART UPPHÖRA MED ANVÄNDNINGEN AV WEBBPLATSEN.

15. Ansvarsbefrielse

Du går med på att befria från ansvar, försvara och hålla skadeslös Brunswick och dess närstående bolag, och deras befattningshavare, styrelseledamöter, anställda, entreprenörer, agenter, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer och leverantörer, från och mot alla förluster, skulder, utgifter, skadestånd och kostnader, inklusive rimliga advokatarvoden och domstolskostnader, som uppstår eller resulterar från användning av webbplatsen och eventuell överträdelse av dessa villkor. Om du orsakar något som helst tekniskt avbrott på webbplatsen eller i de system som sänder webbplatsen samtycker du till att vara ansvarig för alla förluster, skulder, utgifter, skadestånd och kostnader, inklusive rimliga advokatarvoden och domstolskostnader, som uppstår eller blir resultatet av det avbrottet. Brunswick förbehåller sig rättigheten att på egen bekostnad ta på sig eget försvar och kontroll över något som helst ärende som annars skulle lyda under ansvarsbefrielse och i sådant fall samtycker du till att samarbeta med Brunswick vid försvar om sådant ärende.

16. Jurisdiktion

Webbplatsen styrs av Brunswick från sina kontor som finns i USA. Lagarna i USA:s delstat Illinois styr dessa användningsvillkor och användning av webbplatsen. Om webbplatsen nås från en plats utanför USA sker det på din egen risk och efter eget bestämmande med förståelsen att lagar som gäller på en främmande plats kanske inte kan tillämpas på webbplatsen.

17. Hela avtalet

Dessa villkor tillsammans med eventuella publicerade policyer eller driftsregler utgör hela förståelsen mellan Brunswick och användare och ersätter alla tidigare eller samtidiga kommunikationer och förslag, oavsett om de är muntliga eller skriftliga, mellan parterna med avseende på webbplatsen.

18. Uppdelning av avtal

Om någon bestämmelse i dessa användningsvillkor är olaglig, ogiltigförklarad eller omöjlig att genomdriva, ska återstående bestämmelser förbli gällande.

19. Kontakta oss

Frågor eller kommentarer om dessa villkor eller webbplatsen kan skickas till:

 • e-postadress: privacy@brunswick.com
 • telefon: +1 847 735 4002 eller +1 855 283 1103
 • e-post: Brunswick Corporation, Attn: Law Department, 26125 N. Riverwoods Blvd., Suite 500, Mettawa, IL 60045, USA

Tack för att du besöker vår webbplats.